Przekazanie materiałów dotyczących Romana Ślaskiego, 07.08.2023

W dniu 7 sierpnia 2023 r. w Archiwum Państwowym w Lublinie gościła pani Ewa Kulpińska-Mejor wraz z mężem prof. Mieczysławem Mejorem. Pani Ewa, będąc wnuczką Romana Ślaskiego, prezydenta Lublina w latach 1939-1941, przekazała kolejne materiały, które wejdą w skład zespołu archiwalnego, będącego spuścizną człowieka, który należał do przedwojennych elit Lublina.

W marcu 1987 r. do Archiwum Państwowego w Lublinie trafiła pierwsza część spuścizny Romana Ślaskiego. Wówczas darowizny dokonała Barbara Ślaska, młodsza córka prezydenta Lublina. Zespół powstały z przekazanej spuścizny liczy 35 j. a. i 0,7 m. b. akt. W 2021 r. ukazał się analityczny inwentarz książkowy autorstwa Edyty Targońskiej, który w sposób zwarty i spójny pokazuje kształt zespołu archiwalnego oraz wchodzące w jego skład jednostki aktowe. Roman Ślaski jest niewątpliwie osobą bardzo zasłużoną dla Miasta Lublina. Przez wiele lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego, dbając o dobrą sytuację finansową miasta. W czasie okupacji niemieckiej sprawował urząd prezydenta, jednakże w 1941 r. po odmówieniu przedstawienia Niemcom listy lubelskich elit, trafił do więzienia na Zamku Lubelskim. Po wojnie wrócił do pracy w magistracie, jednak był osobą represjonowaną, tym razem przez władze komunistyczne. Przez całe swoje życie pozostawał czynnym publicystą, któremu bliska była historia Lublina, polityka oraz działalność społeczna. Spuścizna przechowywana do tej pory w APL dotyczyła przede wszystkim działalności Ślaskiego, w mniejszym stopniu jego życia osobistego i spraw rodzinnych. Materiały przekazane przez Panią Ewę, córkę Zofii Kulpińskiej z d. Ślaskiej, starszej córki lubelskiego prezydenta, najpewniej wypełnią tę lukę. Spotkanie odbyło się z udziałem lokalnych mediów. Poniżej krótka fotorelacja.

-->