Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481-1559, oprac. A. Sochacka, G. Jawor, Lublin 2009, ss. 332, ISBN 978-83-227-2924-3