“Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami” – Lublin, 20 maja 2017 r.

II Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne

20 maja br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Sekcja I, budynek Nowej Humanistyki, sala 318), w lubelskim oddziale IPN (Sekcja II, ul. Wodopojna 2) oraz w Archiwum Państwowym w Lublinie (Sekcja III, ul Jezuicka 13) odbędzie się II Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Dydaktyczne “Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami”.

Polscy i ukraińscy naukowcy będą się zastanawiać nad wyzwaniami współczesnej archiwistyki.

P R O G R A M
 
9.00, otwarcie prac seminarium
UMCS, budynek Nowej Humanistyki, sala 318 (pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a)
9.10, wykład inauguracyjny
prof. nzw. dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej), Memini ergo sum. Archiwalia a pamięć.
 
9.30-12.45. Sekcja I plenarna, sala 318, Nowa Humanistyka
Moderatorzy: prof. dr Ludmiła Posochowa (ChNU, Ukraina), prof. dr hab. Janusz Łosowski (UMCS, Polska), Sekretarz dr Marek Konstankiewicz Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim), Zarządzanie dokumentacją na „przedpolu archiwalnym” – wybrane problemy.- Елена Бородина (Уральский Федеральный Университет), Судебно-следственная документация, как источник по изучению российского общества 18 веке. 

– Hadrian Ciechanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Miejsce nauki we współczesnym archiwum – rozważania nad polityką naukową NDAP w XXI wieku.

– Владислав Кучеренко (Харківський національний університет), Відкритість архівів як складова політики пам’яті: досвід України та Польщі.

– Михайло Тупиця (Львівський національний університет), Книга міського суду Куликова 1694–1717 рр.: джерелознавча характеристика.

11.00-11.15 przerwa

– Kamila Biernat (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Dokument elektroniczny, systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, digitalizacja – nowoczesne technologie w archiwach państwowych szansą czy zagrożeniem?

– Марія Дідик, Віктор Немченко (Харківський національний університет), Оцифровування документів як чинник розвитку комунікації архівних установ України з користувачами.

– Kamila Jastrzębska (Ministerstwo Finansów, Warszawa), Rola metadanych w opisie dokumentacji elektronicznej.

– Анастасія Фінартів (Харківський національний університет), Технічні проблеми збереження кінодокументів в архівах України та шляхи вирішення.

– Rafał Michałek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Analiza wydajności wyszukiwarek internetowych.

– Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zarządzanie dokumentacją: roztrząsania terminologiczne.
 
14.00-17.00, prace w panelach równoległych

Sekcja II. Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wodopojna 2

Moderatorzy: prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier (IPN, o/Lublin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), prof. dr Adrian Selin (Wyższa Szkoła Ekonomii, Sankt Petersburg). Sekretarz dr Robert Stępień

– Marcin Krzysztofik, Artur Piekarz (Instytut Pamięci Narodowej oddział w Lublinie), Rola archiwisty w poszukiwaniu nieoznaczonych miejsc pochówku  i identyfikacji ofiar komunizmu.

Вероника Петрухина (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Депортации народов СССР: судьба русских поляков в период с 1941 по 1945 г.

Евгения Зарецкая (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Воспитание мужественности в послевоенном СССР: новый взгляд на источники.

Дарья Советникова (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Сотрудничество СССР с другими странами в областях науки и культуры в период Холодной войны.

Андрій Рябко (Харківський національний університет), Усно-історичні дослідження як фактор поповнення національного архівного фонду України.

Вікторія Конюшок (Харківський національний університет), Архівування університетської пам’яті (на прикладі музею історії Харківського університету імені В.Н. Каразіна). 

Kamila Siuda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Ile w spuściźnie jest autora? Analiza ego-dokumentalna wybranych akt rodzin i osób w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu

Aneta Świstak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Spuścizny naukowe w archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

– Олександр Новак (Харківський національний університет), Нормативноправова база збереження архівних фондів в сучасній Україні.

Sekcja III. Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13

Moderatorzy: dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwwowe w Lublinie), dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sekretarz dr Tomasz Czarnota

– Damian Sitkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie), Problemy udostępniania dokumentacji aktowej w pracowniach naukowych państwowej sieci archiwalnej – Антон Лютинский (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Северозападный институт МГЮУ в Вологде), Уголовное дело как как источник по истории “польских губерний” Российской империи (1876-1917): некоторые проблемы.

Мария Долгова (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Польская знать при дворе российских императоров: по воспоминаниям С.А. Понятовского, А.Д. Чарторыйского и Ф.В. Булгарина.

Алена Шангина (Высшая школа экономики в Санкт Петербурге), Культура потребления Лондона в XIX – начале XX века (по материалам суда Олд Бейли).

Марта Знак (Львівський національний університет), Між Вінницею і Любліном: затяжний процес про наглу смерть Володимира Микулинського (перша чверть XVII ст.)

Василь Бирко (Львівський національний університет), Рух за тверезість в Східній Галичині середини ХІХ – поч. ХХ ст.: локальний аспект.

Христина Пікулицька (Львівський національний університет), Вчительський склад шкіл німецьких протестантських колоній Галичини у 1775–1914 роках (за матеріалами фондів ЦДІА України у Львові).

Софія Тютько (Львівський національний університет), Атрибуція музичних літургійних рукописних книг на підставі аналізу репертуару Ґрадула 1548 V Наукової бібліотеки Львівського університету.

Ксенія Скшентувенська (Львівський національний університет), Особливості книжкового готичного письма XIV ст. (за матеріалами фондів НБ ЛНУ).

17.00, podsumowanie i zamknięcie obrad.
Komitet organizacyjny: dr Piotr Dymmel, prof. nzw. dr hab. Dariusz Magier, prof. dr Ludmiła Posochowa, prof. nzw. dr hab. Krzysztof Skupieński. Sekretariat: dr hab. Artur Górak, Marcin Krzysztofik

Drukuj

Załączniki