biplogo
Kultura+
slide
Indeksy Riabinina - Ludzie i rzeczy dawnego Lublina
W lubelskim Archiwum można skorzystać z pomocy dwóch rodzajów indeksów Riabinina. Pierwszy, obszerniejszy obejmuje kilkanaście tysięcy nazwisk osób, które zostały zanotowane w księgach miasta Lublina w okresie od XV do XVIII w.
slide
Mieszkańcy Lublina
Udostępniana w tym miejscu baza danych „Mieszkańcy Lublina” jest tworzona na podstawie przechowywanych w naszym zasobie domowych książek meldunkowych mieszkańców miasta Lublina obejmujących 2689 j.a.. Zakres chronologiczny ich zawartości to lata 1930-1950, chociaż niektóre informacje sięgają aż do 1873, najmłodsze zaś do 1960 r.
slide
Lublin w dokumencie
"Lublin w dokumencie" jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie. Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum...
slide
Zbiory on-line
Archiwum publikuje swoje skany w serwisie szukajwarchiwach.pl. Aktualnie dostępnych jest prawie 600 tys. skanów! Zobacz wykaz zespołów.
slide
Żydzi Lubelscy - Pamięć Zagłady
Przed 70 laty rozegrały się ostatnie tragiczne wydarzenia, które oznaczały koniec historii lubelskich Żydów. W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli w Lublinie wielką tzw. akcję wysiedleńczą ludności żydowskiej, która doprowadziła do likwidacji lubelskiego getta i śmierci tysięcy Żydów.
slide
Listy Katyńskie
W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie przechowywane są imienne listy ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
slide
15 najważniejszych wydarzeń z historii Lubelszczyzny
Przygotowując tę prezentację archiwiści szczególną uwagę chcą zwrócić na znaczenie materiałów archiwalnych w poznawaniu dziejów Lubelszczyzny. Nic nie zastąpi lepiej lekcji historii, jak kontakt ze źródłem historycznym, które jest najbliższym świadectwem zaistniałych w przeszłości faktów i wydarzeń...

„Galeria Jezuicka 13″ dobrą praktyką

20 stycznia 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas konferencji „Służba Cywilna – zaufanie i komunikacja”, przedstawiciele Archiwum Państwowego w Lublinie zaprezentowali Galerię Jezuicka 13, która już wcześniej zdobyła uznanie w programie „Klient w centrum uwagi” jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie działań promujących. Zapraszamy do zapoznania się oficjalną relacją i materiałem zdjęciowym z konferencji.

Czytaj dalej

Praca Czytelni i Punktu Obsługi Klienta (POK) w okresie świąteczno-noworocznym

22-23.12.2014
Czytelnia – 9:00-15:00
POK – 9:00-15:00

24.12.2014 (Wigilia)
Czytelnia – nieczynne
POK – 9:00-12:00

29-30.12.2014
Czytelnia – 9:00-15:00
POK – 9:00-15:00

31.12.2014 (Sylwester)
Czytelnia – nieczynne
POK – 9:00-12:00

2.01.2015 (piątek)
Czytelnia – 9:00-15:00
POK – 9.00-15.00

5.01.2015 (poniedziałek)
Czytelnia – 9:00-15:00
POK – 9.00-15.00

Czytaj dalej

Zebranie naukowe – 16 grudnia 2014

16 grudnia br. zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie na zebranie naukowe. Dr Elżbieta Wierzbicka z Sekcji Prac Naukowych Archiwum Państwowego w Lublinie przedstawi referat pt.: „Dokumentalne dziedzictwo Polski i Polaków na Ukrainie”, na który zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem. Czytaj dalej

Szukaj w archiwach
Galeria Jezuicka 13
Mieszkańcy Lublina
Indeksy Riabinina
Żydzi Lubelscy
Listy Katyńskie
Lublin w dokumencie
15 najważniejszych wydarzeń...
ARCHIWA RODZINNE – PUNKT KONSULTACYJNY