biplogo
Kultura+
slide
Indeksy Riabinina - Ludzie i rzeczy dawnego Lublina
W lubelskim Archiwum można skorzystać z pomocy dwóch rodzajów indeksów Riabinina. Pierwszy, obszerniejszy obejmuje kilkanaście tysięcy nazwisk osób, które zostały zanotowane w księgach miasta Lublina w okresie od XV do XVIII w.
slide
Mieszkańcy Lublina
Udostępniana w tym miejscu baza danych „Mieszkańcy Lublina” jest tworzona na podstawie przechowywanych w naszym zasobie domowych książek meldunkowych mieszkańców miasta Lublina obejmujących 2689 j.a.. Zakres chronologiczny ich zawartości to lata 1930-1950, chociaż niektóre informacje sięgają aż do 1873, najmłodsze zaś do 1960 r.
slide
Lublin w dokumencie
"Lublin w dokumencie" jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie. Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum...
slide
Zbiory on-line
Archiwum publikuje swoje skany w serwisie szukajwarchiwach.pl. Aktualnie dostępnych jest prawie 600 tys. skanów! Zobacz wykaz zespołów.
slide
Żydzi Lubelscy - Pamięć Zagłady
Przed 70 laty rozegrały się ostatnie tragiczne wydarzenia, które oznaczały koniec historii lubelskich Żydów. W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli w Lublinie wielką tzw. akcję wysiedleńczą ludności żydowskiej, która doprowadziła do likwidacji lubelskiego getta i śmierci tysięcy Żydów.
slide
Listy Katyńskie
W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie przechowywane są imienne listy ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
slide
15 najważniejszych wydarzeń z historii Lubelszczyzny
Przygotowując tę prezentację archiwiści szczególną uwagę chcą zwrócić na znaczenie materiałów archiwalnych w poznawaniu dziejów Lubelszczyzny. Nic nie zastąpi lepiej lekcji historii, jak kontakt ze źródłem historycznym, które jest najbliższym świadectwem zaistniałych w przeszłości faktów i wydarzeń...

Zebranie naukowe – 26 marca 2015

Archiwum Państwowe we Lublinie uprzejmie informuje, że 26 marca 2015 roku (czwartek) o godzinie 13.00 rozpocznie się zebranie naukowe, na którym zostanie wygłoszony referat dr. Piotra Dymmela pt.: „Czasopisma archiwalne w Polsce”

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie przy ul. Jezuickiej 13. Wstęp wolny.
Zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu.

Czytaj dalej

Nowa publikacja: Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie

Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie.

Najnowsza publikacja z serii Ikonoteki Lubelskiej stanowi opis i prezentację plakatów propagandowych z zasobu lubelskiego archiwum państwowego. Wykorzystano w niej plakaty wybrane z zespołu nr 632 Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, posiadające cenne walory artystyczne i estetyczne. Prezentowane plakaty wykonane były w różnych zakładach litograficznych na terenie… Czytaj dalej

Nowa publikacja: Alina Fedorowicz „Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny.”

Drugi tom Źródeł Lubelskich jest edycją wspomnień z czasu II wojny światowej spisanych przez Alinę Fedorowicz. Po skonfiskowaniu przez Urząd Bezpieczeństwa wraz z inną dokumentacją trafiły po latach do Archiwum Państwowego. Autorka, będąc uważną obserwatorką ludzi, czynów i wydarzeń, zawarła w nich opis doświadczeń z przełomowych miesięcy końca wojny. Jej wspomnienia mają formę opowieści o życiu i walce partyzanckiego… Czytaj dalej

APLA Biulety, numer 13-14

Temat przewodni numeru łączonego 13-14 to popularyzacja i edukacja archiwalna. Pierwszy raz na łamach Apli swoje artykuły prezentują osoby spoza lubelskiego Archiwum – specjaliści i studenci, którzy prezentują swoje doświadczenia i spostrzeżenia na temat lekcji archiwalnych, warsztatów czy popularyzacji na łamach czasopisma „Archeion”. Poruszamy też temat gier jako formy edukacji historycznej.W dziale „Digitalizacja archiwaliów” prezentujemy kolejny odcinek serii „Jak dobrze… Czytaj dalej

Galeria Jezuicka 13 przyczynkiem do usprawniania administracji państwowej

Nasz projekt – Galeria Jezuicka 13 – został zaprezentowany w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim jako przykład rozwiązań proobywateskich w Służbie Cywilnej. 23 lutego odbyło się tam spotkanie Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres-Bartyzel z przedstawicielami instytucji państwowych z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie poświęcone było usprawnieniom w funkcjonowaniu administracji państwowej oraz kształtowaniu jej proobywatelskiego nastawienia. Obok naszej prezentacji zebrani mieli okazję zapoznać się… Czytaj dalej

VI tom serii Fontes Lublinenses – „Materiały źródłowe do dziejów Żydów…”

Ukazał się VI tom, wydawanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie, serii Fontes Lublinienses, która jest poświęcona edycji źródeł do dziejów Lubelszczyzny powstałych do końca XVIII stulecia. Najnowszy tom wydany we współpracy z Instytutem Historii UMCS jest edycją regestów aktów dotyczących Żydów, które znajdują się w księgach grodzkich lubelskich z okresu panowania Zygmunta III Wazy oraz bezkrólewia po jego śmierci w… Czytaj dalej

Szukaj w archiwach
Galeria Jezuicka 13
Mieszkańcy Lublina
Indeksy Riabinina
Żydzi Lubelscy
Listy Katyńskie
Lublin w dokumencie
15 najważniejszych wydarzeń...
ARCHIWA RODZINNE – PUNKT KONSULTACYJNY
monasterium