biplogo
Kultura+
slide
Indeksy Riabinina - Ludzie i rzeczy dawnego Lublina
W lubelskim Archiwum można skorzystać z pomocy dwóch rodzajów indeksów Riabinina. Pierwszy, obszerniejszy obejmuje kilkanaście tysięcy nazwisk osób, które zostały zanotowane w księgach miasta Lublina w okresie od XV do XVIII w.
slide
Mieszkańcy Lublina
Udostępniana w tym miejscu baza danych „Mieszkańcy Lublina” jest tworzona na podstawie przechowywanych w naszym zasobie domowych książek meldunkowych mieszkańców miasta Lublina obejmujących 2689 j.a.. Zakres chronologiczny ich zawartości to lata 1930-1950, chociaż niektóre informacje sięgają aż do 1873, najmłodsze zaś do 1960 r.
slide
Lublin w dokumencie
"Lublin w dokumencie" jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie. Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum...
slide
Zbiory on-line
Archiwum publikuje swoje skany w serwisie szukajwarchiwach.pl. Aktualnie dostępnych jest prawie 600 tys. skanów! Zobacz wykaz zespołów.
slide
Żydzi Lubelscy - Pamięć Zagłady
Przed 70 laty rozegrały się ostatnie tragiczne wydarzenia, które oznaczały koniec historii lubelskich Żydów. W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli w Lublinie wielką tzw. akcję wysiedleńczą ludności żydowskiej, która doprowadziła do likwidacji lubelskiego getta i śmierci tysięcy Żydów.
slide
Listy Katyńskie
W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie przechowywane są imienne listy ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
slide
15 najważniejszych wydarzeń z historii Lubelszczyzny
Przygotowując tę prezentację archiwiści szczególną uwagę chcą zwrócić na znaczenie materiałów archiwalnych w poznawaniu dziejów Lubelszczyzny. Nic nie zastąpi lepiej lekcji historii, jak kontakt ze źródłem historycznym, które jest najbliższym świadectwem zaistniałych w przeszłości faktów i wydarzeń...

Zaproszenie na konferencję „W 90. rocznicę powstania Okręgowego Towarzystwa Pszczelarskiego w Lublinie”

22 maja br. o godz. 16.30 lubelskim Archiwum odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt.: „W 90. rocznicę powstania Okręgowego Towarzystwa Pszczelarskiego w Lublinie” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego oraz Archiwum Państwowe w Lublinie. Spotkanie to ma na celu przypomnienie znaczących osiągnięć lubelskich pszczelarzy, cenionych w kraju i za granicą. Wśród nich były ciekawe inicjatywy… Czytaj dalej

Informacja o tymczasowym wejściu do budynku Archiwum

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja 2015 r. (wtorek) wejście do Archiwum Państwowego dla pracowników i klientów funkcjonować będzie od ul. Jezuickiej. Wejście do budynku od strony placu Katedralnego będzie niemożliwe z powodu remontu elewacji. Za utrudnienia przepraszamy. Czytaj dalej

Wystawa i promocja naszego wydawnictwa w Białej Podlaskiej

W czwartek 7 maja br. o godz. 11.00 w holu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Ostatni leśni. Mazowsze i Podlasie w ogniu, 1948-1953”. Towarzyszyć jej będzie promocja edycji zapisków Aliny Fedorowicz „Marty” o Oddziale Partyzanckim „Zenona”, pt.: „Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny”. W spotkaniu wezmą udział wydawcy i autorzy naukowego opracowania dr hab. Dariusz Magier i dr Mariusz Bechta. Książka ukazała się jako kolejny tom serii wydawniczej Archiwum Państwowego w Lublinie „Źródła lubelskie”. Czytaj dalej

Zebranie naukowe – 5 maja 2015

Archiwum Państwowe we Lublinie uprzejmie informuje, że 5 maja 2015 roku (wtorek) o godzinie 13.00 rozpocznie się zebranie naukowe, na którym zostanie wygłoszony referat Jarosława Cybulaka pt.: „Jan Stelmaszczyk – archiwista, etnograf, kolekcjoner” Czytaj dalej

„Drogi ku wiedzy” w Janowie Lubelskim

W Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim otwarta została wystawa pt. „Drogi ku wiedzy”.  Zaprezentowane na niej zostały plansze wystawowe przygotowane przez lubelskie Archiwum, na których przedstawiono regulaminy, świadectwa, szkice, fotografie i inne materiały archiwalne prezentujące życie szkolne w II połowie XIX i na początku XX wieku. Czytaj dalej

Szukaj w archiwach
Galeria Jezuicka 13
Mieszkańcy Lublina
Indeksy Riabinina
Żydzi Lubelscy
Listy Katyńskie
Lublin w dokumencie
15 najważniejszych wydarzeń...
ARCHIWA RODZINNE – PUNKT KONSULTACYJNY
monasterium