biplogo
Kultura+
slide
Indeksy Riabinina - Ludzie i rzeczy dawnego Lublina
W lubelskim Archiwum można skorzystać z pomocy dwóch rodzajów indeksów Riabinina. Pierwszy, obszerniejszy obejmuje kilkanaście tysięcy nazwisk osób, które zostały zanotowane w księgach miasta Lublina w okresie od XV do XVIII w.
slide
Mieszkańcy Lublina
Udostępniana w tym miejscu baza danych „Mieszkańcy Lublina” jest tworzona na podstawie przechowywanych w naszym zasobie domowych książek meldunkowych mieszkańców miasta Lublina obejmujących 2689 j.a.. Zakres chronologiczny ich zawartości to lata 1930-1950, chociaż niektóre informacje sięgają aż do 1873, najmłodsze zaś do 1960 r.
slide
Lublin w dokumencie
"Lublin w dokumencie" jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie. Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum...
slide
Zbiory on-line
Archiwum publikuje swoje skany w serwisie szukajwarchiwach.pl. Aktualnie dostępnych jest prawie 600 tys. skanów! Zobacz wykaz zespołów.
slide
Żydzi Lubelscy - Pamięć Zagłady
Przed 70 laty rozegrały się ostatnie tragiczne wydarzenia, które oznaczały koniec historii lubelskich Żydów. W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli w Lublinie wielką tzw. akcję wysiedleńczą ludności żydowskiej, która doprowadziła do likwidacji lubelskiego getta i śmierci tysięcy Żydów.
slide
Listy Katyńskie
W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie przechowywane są imienne listy ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
slide
15 najważniejszych wydarzeń z historii Lubelszczyzny
Przygotowując tę prezentację archiwiści szczególną uwagę chcą zwrócić na znaczenie materiałów archiwalnych w poznawaniu dziejów Lubelszczyzny. Nic nie zastąpi lepiej lekcji historii, jak kontakt ze źródłem historycznym, które jest najbliższym świadectwem zaistniałych w przeszłości faktów i wydarzeń...

Brezowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych. Inwentarz zespołu akt Archiwum Brezów z Siekierzyniec 1555-1945

Dorobek wydawniczy Archiwum Państwowego w Lublinie powiększył się niedawno o kolejną publikację, której celem jest prezentacja zespołu archiwalnego związanego z rodem Brezów, przechowywanego we własnym zasobie. Pewna wyjątkowość tego zespołu akt wynika z ciekawych losów przedstawicieli tego rodu, głównie zamieszkałych na terenie Wołynia od XVIII do XX w., silnie związanych z członkami z Wielkopolski, Galicji i Lubelszczyzny. Publikacja składa się… Czytaj dalej

Wystawa „Na ulicach i murach. Afisze i plakaty z okresu II wojny światowej”, 16/10/2014

Zapraszamy 16 października 2014 r. o godz. 12:00 na dziedziniec Archiwum Państwowego w Lublinie na otwarcie wystawy „Na ulicach i murach. Afisze i plakaty z okresu II wojny światowej”. Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane plakaty i afisze z okresu okupacji hitlerowskiej – te same, które pojawiały się na ulicach i murach domów w tamtym czasie, podzielone w moduły tematyczne imitujące… Czytaj dalej

Środy Archiwalne

Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza serdecznie na spotkanie z cyklu „Środy Archiwalne” organizowanego w ramach akcji „Archiwa Rodzinne”. Najbliższe warsztaty odbędą się 22 października 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie.

W programie:

– Prezentacja archiwum rodzinnego Doroty Olech
– Porady konserwatorskie
– Zasady postępowania z archiwaliami
– Warsztaty genealogiczne: „Spisy ludności od czasów staropolskich… Czytaj dalej

APLA Biuletyn, numer 12

Nowy numer APLA jest już dostępny! Tematem przewodnim 12 numeru biuletynu APLA są obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, które w Lublinie i w oddziałach zamiejscowych, podobnie jak w całym kraju, obchodzone były 9 czerwca 2014 r. Nie mniej miejsca i uwagi poświęcamy innym wydarzeniom, którymi żyło Archiwum w ostatnich miesiącach, m.in. wystawie podsumowującej pierwszy etap akcji „Archiwa Rodzinne”. Rozpoczynamy także nowy… Czytaj dalej

Otwarcie wystawy „Archiwa Rodzinne”

18 września 2014 r. w Galerii Archiwum Państwowego w Lublinie otwarta została wystawa „Archiwa Rodzinne”. Prezentowane na wystawie fotografie i archiwalia pochodzą z archiwów domowych należących do osób biorących udział ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne” realizowanej w lubelskim Archiwum od lutego 2014 r. w ramach, której obywają się comiesięczne spotkania i warsztaty archiwalne. Niniejsza wystawa jest pewnym podsumowaniem naszych… Czytaj dalej

Szukaj w archiwach
Galeria Jezuicka 13
Mieszkańcy Lublina
Indeksy Riabinina
Żydzi Lubelscy
Listy Katyńskie
Lublin w dokumencie
15 najważniejszych wydarzeń...
ARCHIWA RODZINNE – PUNKT KONSULTACYJNY