biplogo
Kultura+
slide
Indeksy Riabinina - Ludzie i rzeczy dawnego Lublina
W lubelskim Archiwum można skorzystać z pomocy dwóch rodzajów indeksów Riabinina. Pierwszy, obszerniejszy obejmuje kilkanaście tysięcy nazwisk osób, które zostały zanotowane w księgach miasta Lublina w okresie od XV do XVIII w.
slide
Mieszkańcy Lublina
Udostępniana w tym miejscu baza danych „Mieszkańcy Lublina” jest tworzona na podstawie przechowywanych w naszym zasobie domowych książek meldunkowych mieszkańców miasta Lublina obejmujących 2689 j.a.. Zakres chronologiczny ich zawartości to lata 1930-1950, chociaż niektóre informacje sięgają aż do 1873, najmłodsze zaś do 1960 r.
slide
Lublin w dokumencie
"Lublin w dokumencie" jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie. Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum...
slide
Zbiory on-line
Archiwum publikuje swoje skany w serwisie szukajwarchiwach.pl. Aktualnie dostępnych jest prawie 600 tys. skanów! Zobacz wykaz zespołów.
slide
Żydzi Lubelscy - Pamięć Zagłady
Przed 70 laty rozegrały się ostatnie tragiczne wydarzenia, które oznaczały koniec historii lubelskich Żydów. W marcu 1942 r. Niemcy rozpoczęli w Lublinie wielką tzw. akcję wysiedleńczą ludności żydowskiej, która doprowadziła do likwidacji lubelskiego getta i śmierci tysięcy Żydów.
slide
Listy Katyńskie
W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie przechowywane są imienne listy ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
slide
15 najważniejszych wydarzeń z historii Lubelszczyzny
Przygotowując tę prezentację archiwiści szczególną uwagę chcą zwrócić na znaczenie materiałów archiwalnych w poznawaniu dziejów Lubelszczyzny. Nic nie zastąpi lepiej lekcji historii, jak kontakt ze źródłem historycznym, które jest najbliższym świadectwem zaistniałych w przeszłości faktów i wydarzeń...

VI tom serii Fontes Lublinenses – „Materiały źródłowe do dziejów Żydów…”

Ukazał się VI tom, wydawanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie, serii Fontes Lublinienses, która jest poświęcona edycji źródeł do dziejów Lubelszczyzny powstałych do końca XVIII stulecia. Najnowszy tom wydany we współpracy z Instytutem Historii UMCS jest edycją regestów aktów dotyczących Żydów, które znajdują się w księgach grodzkich lubelskich z okresu panowania Zygmunta III Wazy oraz bezkrólewia po jego śmierci w… Czytaj dalej

Zmarła Wiesława Szymańska

wiesia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2015 r. zmarła w wieku 54 lat po długiej chorobie Wiesława Szymańska, długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie.

Czytaj dalej

Pomyślne zakończenie realizacji projektu Kultura+ na 2014 rok

Pod koniec zeszłego roku w lubelskim archiwum zakończyła się realizacja projektu „Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie” na rok 2014. Projekt został sfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja. W ramach zadania zakupiony został skaner książkowy SMA Scan Master 1, dwa skanery przelotowe do dokumentów Kodak i3250, serwer aplikacji PowerEdge oraz szafę… Czytaj dalej

„Galeria Jezuicka 13″ dobrą praktyką

20 stycznia 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas konferencji „Służba Cywilna – zaufanie i komunikacja”, przedstawiciele Archiwum Państwowego w Lublinie zaprezentowali Galerię Jezuicka 13, która już wcześniej zdobyła uznanie w programie „Klient w centrum uwagi” jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie działań promujących. Zapraszamy do zapoznania się oficjalną relacją i materiałem zdjęciowym z konferencji.

Czytaj dalej

Szukaj w archiwach
Galeria Jezuicka 13
Mieszkańcy Lublina
Indeksy Riabinina
Żydzi Lubelscy
Listy Katyńskie
Lublin w dokumencie
15 najważniejszych wydarzeń...
ARCHIWA RODZINNE – PUNKT KONSULTACYJNY