Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca br., w wieku 79 lat zmarła Pani Wiesława Podniesińska, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie.

Wiesława Podniesińska była pracownikiem Archiwum Państwowego w Lublinie w latach 1973-2003, odchodząc na emeryturę z tytułem starszego archiwisty. W swojej pracy zawodowej zajmowała się prowadzeniem kartotek zespołów archiwalnych, udostępnianiem archiwaliów w pracowni naukowej oraz kwerendami. W ostatniej dziedzinie działalności największy wkład wniosła w indeksowanie akt służących akcji ,,dzieci Zamojszczyzny”. Tytuł ten uprawniał do uzyskania odszkodowań za wysiedlenia i represje hitlerowskie wobec mieszkańców tego regionu podczas II wojny światowej.

Wiesława Podniesińska pozostanie w pamięci pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie jako osoba niezmiernie życzliwa i ciepła w kontaktach osobistych, służąca pomocą i doświadczeniem zawodowym wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebowali.

Msza za duszę Zmarłej rozpocznie się o godz. 13.30, dnia 19 czerwca br. w kościele parafialnym w Garbowie.