5 czerwca w Archiwum Państwowym w Lublinie odbył się wernisaż wystawy Znani nieznani. Polacy światu.

Zebranych na dziedzińcu Archiwum powitał Dyrektor dr Piotr Dymmel. Podziękował twórcom wystawy za możliwość goszczenia ekspozycji w progach lubelskiego Archiwum oraz wszystkim przybyłym. Wśród uczestników wernisażu znaleźli się uczniowie i nauczyciele SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Pan Dyrektor przywołał jedną z postaci ujętych na wystawie, Antoniego Norberta Patka (założyciela firmy produkującej ekskluzywne zegarki), który urodził się na Lubelszczyźnie, w Piaskach Szlacheckich.

Następnie głos zabrała p. Iwona Kozłowska, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Opowiedziała, skąd wziął się pomysł na wystawę i które miejsca zainspirowały ją do pracy nad tym projektem. Z kolei p. dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor PAN Archiwum w Warszawie, zwróciła uwagę, że nasi wybitni rodacy, często zupełnie zapomniani w Ojczyźnie, w miejscach, gdzie żyli i pracowali, wciąż są doceniani i godnie upamiętniani.

Druga część spotkania obyła się już w sali wystawowej, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z 20 planszami prezentującymi sylwetki 40 Polaków, o których wciąż jeszcze za mało wiemy i mówimy. Była to również okazja do wymiany ciekawych spostrzeżeń i podzielenia się wiedzą między organizatorami, gospodarzami wystawy i gośćmi.