Zapraszamy na wystawę!

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie oraz Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie zapraszają w dniach 30 maja – 29 sierpnia 2014 r. na wystawę „Na drodze do wolności: 25 rocznica wyborów parlamentarnych w 1989 roku”.

Prezentowane będą dokumenty archiwalne związane organizacją wyborów, m. in. uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie regulaminów komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu PRL, karty do głosowania w wyborach, obwieszczenia wyborcze z Chełma, Krasnegostawu, Włodawy pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie oraz plakaty, druki ulotne ze zbiorów ChBP w Chełmie. Miejsce wystawy: Mała Galeria Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów 40. Wstęp wolny. Zapraszamy!

-->