Szanowni Państwo. Zapraszamy do lektury książki Stare druki w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Lublinie. Katalog, wydanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

Katalog starych druków, które stanowią zbiory biblioteki Archiwum Państwowego w Lublinie, to publikacja będąca wynikiem wnikliwej ich znajomości i opracowania przez długoletnią pracownik tejże bi­blioteki, Barbarę Dymitrzak. Książka składa się z dwóch zasadniczych części: obszernego wstępu i katalogu starych druków. W pierwszej autorka omawia genezę prac nad starodrukami, dzieje kształtowania się tej części zbiorów książnicy lubelskiego archiwum, ich charakter, a ponadto przyjętą metodę pracy i układ katalogu, sporządzony wedle współczesnych zasad stosowanych przy tego rodzaju opisach. Przy tworzeniu układu katalogu autorka wykorzystała bogatą literaturę przedmiotu.

W drugiej części publikacji czytelnik znajdzie opisy katalogowe 272 sta­rych druków. Wzbogacają je kopie cyfrowe kart tytułowych książek. W wydawnictwie zamieszczono również niezbędne w tym przypadku in­deksy drukarzy, nakładców i księgarzy, indeks proweniencji oraz konkor­dancję sygnatur.

Warto dodać, że Stare druki… otwierają nową serię wydawniczą w Archi­wum Państwowym w Lublinie pn. „Subsidia Archivistica – Pomoce archi­walne”.

Publikacja została dofinansowana ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jest do nabycia w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie oraz drogą wysyłkową.

Zapraszamy do lektury!

Barbara Dymitrzak, Stare druki w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Lublinie. Katalog, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2021, ss. 300, ISBN 978-83-963974-0-9