Zaproszenie na naszą kolejną konferencję historyczno-archiwalną poświęconą systemowi, ludziom i dokumentacji komunizmu.

Szanowni Państwo!

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają do udziału w drugiej konferencji pod patronatem rocznika naukowego „KOMUNIZM: SYSTEM – LUDZIE – DOKUMENTACJA” (www.komunizm.net.pl). Poprzednia edycja: „Elity komunistyczne w Polsce”, odbyła się w Lublinie w 2013 r.

Tym razem temat przewodni konferencji brzmi: „To idzie młodość!” Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu

Młodość i młodzież funkcjonowały w komunizmie zarówno w wymiarze ideologicznym, jak i rozwiązaniach praktycznych. Znajdziemy odniesienia doń zarówno w pismach architektów tej ideologii, jak i poczynaniach pragmatyków budujących jej byt w realnej rzeczywistości. Wielokroć niegdysiejsi „utrwalacze władzy ludowej” i staliniści winę za swoje poczynania zrzucają na atmosferę, młodość, na romantyzm czasów. Czy rzeczywiście komunizm żywił się młodością niczym krwią?

Konferencja ma stanowić platformę prezentacji najnowszych wyników badań nad zaproponowanym zagadnieniem bez ograniczenia chronologicznego, geograficznego i dyscyplinarnego. Tradycyjnie interesują nas zarówno syntetyczne opracowania i pogłębione analizy, jak i studia przypadków, prezentacje źródeł oraz przyczynki. Wszystko to w celu budowy całościowego obrazu ruchu komunistycznego, który sobie przed kilku laty wyznaczyliśmy.

Konferencja odbędzie się w Radzyniu Podlaskim w dniach 28-29 września 2015 r.

Przewidywana opłata konferencyjna to 100 zł, która pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia. Wystąpienia zostaną opublikowane.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na załączonych formularzach należy przesyłać w formie elektronicznej (formularz do pobrania również na stronie www.komunizm.net.pl) do dnia 31 maja 2015 roku na adres e-mail: dmagier@archiwozofia.com.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Dariusz Magier

dr Mirosław Szumiło

mgr Marcin Żukowski