Wizyta zagranicznych gości w Archiwum Państwowym w Lublinie

W dniu 23 marca 2018 r. Archiwum Państwowe w Lublinie gościło delegacje centralnych urzędów do spraw archiwów oraz dyrektorów archiwów z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, którzy dzień wcześniej w Warszawie uczestniczyli w uroczystości wpisania aktu Unii Lubelskiej na listę programu UNESCO ,,Pamięć Świata”.

W skład delegacji weszli: Tetiana Baranowa, Przewodnicząca Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy; Olga Bażan, Dyrektor Centralnego Archiwum Organizacji Społecznych; Virginija Cijunskiene, Dyrektor Litewskiego Centralnego Archiwum Historycznego; Żmicier Jacewicz, Dyrektor Centralnego Archiwum Historycznego w Mińsku; Ramojus Kraujelis, Naczelny Archiwista Litwy; Wiktor Kurasz, Dyrektor Departamentu ds. Archiwów Republiki Białorusi; Dzianis Liseichykau, zastępca Dyrektora Centralnego Archiwum historycznego w Mińsku; Diana Pelc, Dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum historycznego Ukrainy; Valda Peterskone, zastępca dyrektora Archiwum Historycznego Litwy oraz Mara Sprudża, Naczelna Dyrektor Państwowego Archiwum Łotwy.

Podczas pobytu w APL zagraniczni archiwiści wzięli udział w okolicznościowym spotkaniu, na którym obecny był Prezydent Lublina, dr Krzysztof Żuk. Następnie obejrzeli  dwie wystawy, z których jedna poświęcona była materiałom archiwalnym z naszego zasobu, dotyczącym sejmu lubelskiego z 1569 r. oraz Unii Lubelskiej. Wizytę zakończyło zwiedzanie archiwum. W spotkaniu wzięli udział także dr Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie oraz dr Jacek Krochmal z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, którzy opiekowali się gośćmi z zagranicy.

-->