Miło nam jest poinformować, że w Archiwum Państwowym w Lublinie wdrożony został nowy system biblioteczny pozwalający na przeszukiwanie zbiorów bibliotek archiwów państwowych w całym kraju.

Koha to pierwszy zintegrowany system informatyczny dla bibliotek powstały w 1999 r. w Nowej Zelandii i uruchomiony na zasadzie open source w 2000 roku. Koha.pl jest spolszczoną wersją tego systemu, przygotowaną dla krajowych bibliotek i rozwijaną przez naszych bibliotekarzy. Od końca lutego 2018 roku Koha działa w bibliotekach archiwów państwowych w całej Polsce, w tym w Archiwum Państwowym w Lublinie. Koha jest zintegrowanym systemem, który ma dostarczyć zainteresowanemu wiedzy o zasobie biblioteki danego archiwum oraz pomóc mu wypożyczyć samą książkę. W obecnej chwili czytelnik ma możliwość wyszukiwania książek z dowolnej lokalizacji, ale niedługo będzie mógł je również zamówić do biblioteki archiwum. Katalog główny bibliotek archiwów państwowych jest dostępny pod adresem http:/koha.archiwa.gov.pl lub na stronie wewnętrznej Archiwum Państwowego w Lublinie (Bazy danych, zakładka Biblioteka).