Wystawa ,,Unia Lubelska – historia i dziedzictwo” w Archiwum Państwowym w Lublinie

Od dn. 3 października 2019 r. w Archiwum Państwowym w Lublinie będzie można obejrzeć wystawę Unia Lubelska – historia i dziedzictwo.

Wystawa została przygotowana z okazji 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej w 1569 r. Była eksponowana w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w dn. 18-23 października br. jako towarzysząca XX Powszechnemu Zjazdowi Historyków Polskich. Ekspozycja składa się z dwudziestu plansz przedstawiających drogę do zawarcia unii polsko-litewskiej, przebieg sejmu lubelskiego z 1569 r., postanowienia unii oraz jej późniejszą tradycję. Materiały archiwalne prezentowane w kopiach na wystawie pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie oraz ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Nestorowicza.

Wystawę Unia Lubelska – historia i dziedzictwo można oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13 – podcienie i dziedziniec) w godz. 9.00-15.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Wystawa została sfinansowana ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie.

 

 

-->