Archiwa Rodzinne Niepodległej – warsztaty archiwalne, 24 października 2019 r.

Archiwum Państwowym w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty genealogiczne w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Spotkanie odbędzie się dn. 24 października 2019 r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Archiwum przy ul. Jezuickiej 13.

Jednocześnie informujemy, że w Centrali Archiwum Państwowego w Lublinie oraz w naszym Oddziale w Radzyniu Podlaskim czynny jest punkt konsultacyjny, gdzie będzie można uzyskać profesjonalne porady na temat sposobów zabezpieczenia dokumentów, zdjęć, pamiątek z domowych archiwów oraz uzyskać wiedzę jak porządkować domowe archiwalia.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami przy tworzeniu Archiwów Rodzinnych Niepodległej. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje domowe archiwalia i podzielić się z innymi wiedzą o nich oraz o historii swojej rodziny, udostępnij nam rodzinne pamiątki w celu ich bezpłatnej i profesjonalnej digitalizacji. Po zeskanowaniu archiwaliów i zabezpieczaniu kopii cyfrowych zostaną one opisane i udostępnione na portalu www.archiwarodzinne.gov.pl, a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi. Zapraszamy także do przekazywania archiwów rodzinnych do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Gwarantujemy ich wieczyste przechowywanie, opracowanie przy pomocy właściciela i profesjonalne zabezpieczenie.

Archiwum jest szczególnie zainteresowane archiwaliami, fotografiami, wspomnieniami, a także pamiątkami rodzinnymi obrazującymi skomplikowane drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na portalu www.archiwarodzinne.gov.pl pragniemy zaprezentować różnorodność materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach rodzinnych i domowych ukazujących walkę o sprawę narodową, jak również lata odbudowy i organizacji państwa polskiego poprzez codzienną pracę zawodową, artystyczną, społeczną czy polityczną. Interesuje nas także zobrazowanie poprzez archiwalia życia codziennego zwykłych ludzi w odrodzonej Polsce.

-->