W Instytucie Polskim w Budapeszcie 15 listopada br. odbył się wernisaż wystawy ,,Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego z kolekcji Archiwum Państwowego w Lublinie”.

Gospodarzami spotkania były Dyrektor Instytutu Joanna Urbańska oraz Małgorzata Takács. Obydwie Panie są także autorkami koncepcji wystawy. Archiwum Państwowe w Lublinie reprezentował jego Dyrektor, dr Piotr Dymmel i dr Robert Jop z Sekcji Prac Naukowych i Wydawniczych.

Wernisaż otworzyła Dyrektor J. Urbańska, która opowiedziała zebranym gościom o genezie pomysłu zorganizowania wystawy oraz przebiegu prac nad nią. Dyrektor Urbańska wyraziła także nadzieję, że współpraca z Archiwum Państwowym w Lublinie będzie kontynuowana, zważywszy na bogaty zasób zgromadzonych w nim materiałów archiwalnych, możliwych do wykorzystania przy okazji kolejnych ekspozycji. Następnie głos zabrał Dyrektor P. Dymmel, który podziękował gospodarzom za zaproszenie do udziału w wernisażu. W głównej części swojego wystąpienia odniósł się do tytułu wystawy, wyjaśniając kontekst użytego w nim określenia ,,plakat propagandowy” oraz scharakteryzował wykorzystane plakaty pod względem treści merytorycznych oraz ich wartości artystycznych. Dyrektor Dymmel przyjął także propozycję dalszej współpracy z Instytutem Polskim w Budapeszcie i zaprosił jego przedstawicieli do Lublina.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania nadszedł czas na obejrzenie wystawy. Zgromadziła ona liczną grupę osób, które z zainteresowaniem zapoznawały się z lubelskimi archiwaliami, żywo je komentując. Dogodna lokalizacja Instytutu w Budapeszcie, usytuowanego w pobliżu reprezentacyjnej alei Andrassych oraz możliwość zajrzenia przez okna do galerii wystawowej wprost z ulicy sprawiły, że uczestnikami wernisażu byli nie tylko specjalnie zaproszeni goście, ale stali się nimi także przypadkowi przechodnie, w tym nasi rodacy.

Wystawa ,,Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego z kolekcji Archiwum Państwowego w Lublinie” będzie eksponowania w Instytucie Polskim w Budapeszcie do 9 stycznia 2019 r., następnie zobaczą ją także mieszkańcy innych miast węgierskich.