Miło nam poinformować, że Archiwum Państwowe w Lublinie wydało album pt. ,,Afisze, plakaty i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. W 100-lecie Niepodległości Polski” w opracowaniu Krzysztofa Kołodziejczyka.

 

Album powstał w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą świętujemy w bieżącym roku. W publikacji zaprezentowano ponad 90 afiszów, plakatów i druków ulotnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie, dokumentujących proces odradzania się niepodległej Polski w latach 1918-1921. Są to materiały archiwalne, które powstały zarówno w wyniku przejmowania władzy i tworzenia centralnej administracji polskiej na terenach uwolnionych od okupacji niemieckiej i austriackiej w 1918 r., jak też będących odzwierciedleniem kolejnych etapów budowania niepodległego państwa w latach następnych. Duża część opublikowanych afiszów, plakatów i druków ulotnych ukazuje te procesy przez pryzmat wydarzeń w Lublinie i na Lubelszczyźnie, począwszy od powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, a skończywszy na mobilizacji mieszkańców naszego regionu w obliczu zagrożenia bolszewickiego i wojny z lat 1919-1921.

 

Część albumową publikacji uzupełnia obszerny wstęp autorstwa Krzysztofa Kołodziejczyka, przedstawiający historyczne tło lat 1918-1921 oraz funkcję afiszów, plakatów i druków ulotnych jako nośników informacji przekazywanych społeczeństwu przez władze lokalne i centralne.

 

Publikacja została dofinansowana ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie.

 

Afisze, plakaty i druki ulotne z lat 1918-1921 w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. W 100-lecie Niepodległości Polski, oprac. K. Kołodziejczyk, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ,,Gaudium”, Lublin 2018, ss.147