Jest nam niezmiernie miło poinformować o ukazaniu się V tomu serii Ikonoteka Lubelska pt. „ Fotografie dawnego Lublina z akt Inspekcji Budowlanej”, którego autorką jest dr Ewa Zielińska.

W publikacji zaprezentowano 341 fotografii wykonanych w latach 1926-1949, przedstawiających widoki ulic Lublina, a także liczne ujęcia punktów handlowych ulokowanych na parterach kamienic, witryn sklepowych, warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych i lokali gastronomicznych. Opisy fotografii, które są wynikiem działalności Inspekcji Budownictwa, jednego z oddziałów Wydziału Budownictwa Zarządu Miasta Lublina, zostały stworzone w taki sposób by akcent spoczywał nie na zabudowie, lecz na obrazie ulicy ze szczególnym podkreśleniem elementów reklamy i pisma w przestrzeni publicznej. Ich treść ma przede wszystkim podkreślać elementy sztafażu miejskiego czyli drobnych ale niezwykle klimatycznych elementów zabudowy dawnego Lublina. Serdecznie zapraszamy do lektury i zapoznania się z interesującymi zdjęciami zaprezentowanymi w albumie.

Publikacja jest do nabycie w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie w cenie 95,00 zł.