Kolejny konkurs adresowany do uczniów szkół średnich będzie konkursem na komiks!

Jedną z form obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej jest organizowany przez nas konkurs na komiks zatytułowany Wojenne historie Lublina. Regulamin znajdą Państwo w załączniku.

Zadaniem w konkursie Wojenne historie Lublina jest wykonanie pracy w formie komiksu, który będzie opowiadał o wydarzeniach, ludziach i miejscach w początkowym okresie okupacji w Lublinie (wrzesień 1939 – grudzień 1940).

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w specjalnym numerze biuletynu APLA. Ponadto zwycięzca otrzyma czytnik e-boków, a pozostali laureaci gadżety organizatora.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 18 czerwca 2019 r.

Przy tej okazji zachęcamy uczniów do rozwijania swoich talentów plastycznych, a jednocześnie pogłębiania wiedzy historycznej przy pomocy różnych źródeł, w tym materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych. Mamy nadzieję, że udział w konkursie pozwoli na pozyskanie przez uczniów dodatkowych umiejętności, w tym poszukiwań w zasobach archiwalnych – w czytelniach archiwów oraz online na stronie szukajwarchiwach.pl

W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu konkursów prosimy kontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: konkurs@lublin.ap.gov.pl

Zapraszamy do obserwowania naszych stron, gdzie będą publikowane dodatkowe informacje oraz materiały związane z konkursami.

Załączniki