231 lat temu uchwalono jedną z pierwszych, ustaw zasadniczych, regulującej wiele istotnych kwestii funkcjonowania państwa. Konstytucja 3 Maja miała być remedium na bolączki i problemy, które targały Rzeczpospolitą od wielu lat.

Poprawa stanu polskiej armii, systemu finansowego kraju, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zreformowanie systemu politycznego to najważniejsze sprawy, które regulowała Ustawa Rządowa. Oprócz tego uchwalenie konstytucji zrywało z obowiązującym do tej pory rosyjskim systemem gwarancyjnym. Pracom nad konstytucją patronował sam król Stanisław August Poniatowski, któremu bliskie były idee republikańskie. Choć spotkała się ona z pozytywnym oddźwiękiem w społeczeństwie, to przeciwko niej były nieduże acz mocno dające znać o sobie środowiska, które żądały przywrócenia statusu sprzed 3 maja. Nie mogąc liczyć na szersze poparcie społeczne, opozycjoniści zwrócili się do Rosji z prośbą o interwencję. Mimo niechęci rosyjskich kół politycznych do tego pomysłu, ostatecznie caryca Katarzyna wydała zgodę na jego realizację. Wojna w obronie konstytucji zakończyła się przegraną jej obrońców a zwycięstwem opozycjonistów, którzy w 1792 r. zawiązali w Petersburgu konfederację, którą następnie nazwano od miejsca ogłoszenia targowicką. Klęska w wojnie z Rosją, spowodowała upadek Konstytucji 3 maja a w konsekwencji w 1793 r. II rozbiór Polski. W związku z tym świętem zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy wirtualnej poświęconej Ustawie Rządowej z 3 maja 1791 r.