Wernisaż wystawy „Pierwsze dni Niepodległości” Archiwum Państwowego w Lublinie – relacja

W środę 24 października br. w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się wernisaż wystawy „Pierwsze dni Niepodległości”, zorganizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie, a w części poświęconej Lubelszczyźnie przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Gości obecnych na oficjalnej części wernisażu przywitał dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie dr Piotr Dymmel. Następnie głos zabrali Zdzisław Niedbała z kancelarii Prezydenta Miasta Lublin oraz prof. dr hab. Grzegorz Nowik, kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Słowo do zebranych skierował również zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski oraz dziekan Wydziału Politologii UMCS pani prof. dr hab. Iwona Hofman. Tematykę oraz koncepcję wystawy przybliżył dr Robert Jop z Archiwum Państwowego w Lublinie.

 

Podczas drugiej części uroczystości profesor Grzegorz Nowik wygłosił prelekcję zatytułowaną „Pierwsze dni niepodległości”, skupiając się na zagadnieniach życia codziennego w warunkach odradzającej się polskiej państwowości. Myślą przewodnią tego wystąpienia było docenienie wysiłków ojców niepodległości, a zwłaszcza Józefa Piłsudskiego, na rzecz pokonania różnic wynikających z sytuacji politycznej i rozwoju cywilizacyjnego scalanych na powrót ziem polskich. Wykład spotkał się ze sporym zainteresowaniem słuchaczy, wśród których znalazła się liczna grupa studentów politologii UMCS. Do wystąpienia odniósł się Zdzisław Niedbała, podkreślając rolę Romana Dmowskiego w omawianych wydarzeniach. Następnie Piotr Dymmel podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wystawy oraz uczestnikom spotkania, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z ekspozycją.

 

Podczas wernisażu jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z planszami wystawy jedynie w wersji multimedialnej, co było spowodowane koniecznością przeniesienia spotkania do Auli ze względu na panujące warunki pogodowe. Właściwa ekspozycja została umieszczona na Placu Litewskim dzięki współpracy z Urzędem Miasta Lublin, który udostępnił system wystawienniczy. Tematem ekspozycji są okoliczności i wydarzenia składające się na proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, pierwsze lata w wolnym, lecz nadal kształtującym się państwie oraz jego wewnętrzna integracja, począwszy od 1918 r. Archiwum Państwowe w Lublinie przygotowało część ukazującą etapy tworzenia się zrębów państwowości polskiej w skali regionu. Zaprezentowano również materiały dokumentujące różne dziedziny życia mieszkańców Lubelszczyzny, w tym problemy gospodarcze i społeczne tamtego okresu.

 

Wystawa ,,Pierwsze dni Niepodległości” będzie eksponowana do 7 listopada br.

 

 

-->