Uroczystość wręczenia nagród w konkursie ,,Bez korzeni nie zakwitniesz…”

W poniedziałek 6 czerwca 2022 na auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczniów szkół podstawowych, którzy byli laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych. Oprócz tego nagrodzono również laureatów etapu wojewódzkiego konkursów „Losy polskiego żołnierza” oraz „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Ten drugi konkurs był organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Archiwami Państwowymi. W województwie lubelskim za organizację konkursu odpowiedzialne było Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz Archiwum Państwowe w Lublinie. Po dokonaniu analizy i weryfikacji wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, wyłoniono trzech laureatów: Bartosza Lipskiego (Lublin), Wojciecha Braneckiego (Chełm) oraz Piotra Karczmarczyka (Bukowina). W trakcie uroczystości, głos zabrał dyrektor APL, dr Piotr Dymmel. Razem z panią kurator Teresą Misiuk oraz wojewodą lubelskim Lechem Sprawką, wręczyli nagrody oraz dyplomy laureatom wojewódzkiego etapu konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz…”.

-->