62 tys. nowych skanów na szukajwarchiwach.pl!

Archiwum Państwowe udostępniło wczoraj w serwisie „Szukaj w Archiwach” kolejną partię skanów własnych materiałów archiwalnych. Zawiera ona ponad 62 000 skanów wykonanych z akt stanu cywilnego 17 parafii rzymskokatolickich. Pochodzą one z parafii w Kocku, Końskowoli, Krasieninie, Kraśniku, Lublinie (Nawrócenia św. Pawła oraz św. Mikołaja i św. Agnieszki – Kalinowszczyzna), Łęcznej, Łysobykach, Malowej Górze, Markuszowie, Matczynie, Mełgwi, Michowie, Milejowie, Niedrzwicy Kościelnej i w Niemojkach. Skany zostały wykonane w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+.

 

Archiwum Państwowe w Lublinie należy do wiodących w Polsce placówek w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych. Do połowy 2012 r. łącznie wykonano w nim ponad 600 000 skanów z własnych materiałów. Znajdują się wśród nich akta m.in. miasta Lublina, chełmskiego konsystorza greckokatolickiego, urzędu wojewódzkiego lubelskiego z okresu międzywojennego, organizacji niepodległościowych z okresu II wojny światowej, rad żydowskich z lat 1939-1942 i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich i Okręgów Bożniczych.

 

Dotychczas lubelskie Archiwum udostępniło w serwisie „Szukaj w Archiwach” ponad 460 000 skanów. Tylko niewielka część skanów w ramach zbiorów tematycznych jest udostępniana na własnej stronie internetowej Archiwum. Kolejne partie zdigitalizowanych materiałów jeszcze w tym roku będą sukcesywnie udostępniane w Internecie.

 

Należy dodać, że lubelskie Archiwum jest także beneficjentem drugiej edycji programu KULTURA+. W jego ramach zostanie wykonanych 200 000 skanów z zespołów akt stanu cywilnego i Trybunał Koronny Lubelski.

-->