Wystawa „Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie w dokumencie archiwalnym” w Kraśniku

5 listopada 2012 r. o godz. 12 w Oddziale w Kraśniku miało miejsce otwarcie wystawy „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie w dokumencie archiwalnym”. Towarzyszył mu wykład Edyty Targońskiej z Archiwum Państwowego w Lublinie, która wprowadziła obecnych w tematykę wystawy. Po wykładzie wywiązała się dyskusja na temat przebiegu powstania i zaniedbań władz.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem grup szkolnych, nie tylko z terenu Kraśnika. Odwiedziła ją m.in. młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie nad Wisłą. Jedną z grup zwiedzających wystawę byli uczestnicy wycieczki po Kraśniku.

 

W dniu 8 listopada Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Kraśniku zorganizowało pierwszy wyjazd w ramach prowadzonej wspólnie akcji poznawania Kraśnika z okien autobusu. Przedsięwzięcie jest skierowane do kraśnickich szkół. W czwartkowym wyjeździe wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku. Podczas przejażdżki po mieście autobusem MPK mogli poznać przeszłość Kraśnika oraz najważniejsze miejsca dzisiejszego miasta. Podczas spaceru po Rynku i jego okolicach przewodnik, Jarosław Cybulak z kraśnickiego Archiwum, na podstawie najcenniejszych zabytków miasta omówił jego historię i wygląd w przeszłości. Następnie wycieczka udała się do siedziby MPK, gdzie Prezes Przedsiębiorstwa Dariusz Lisek zapoznał uczestników z historią miejskiego przewoźnika oraz z jego dzisiejszym funkcjonowaniem. Zakończeniem wyjazdu była wizyta w siedzibie Archiwum. Pracę archiwisty i funkcjonowanie Archiwum przedstawiła Beata Rydz.

-->