Świętujemy Dzień Archiwisty, 29.09.2023

W 2023 r. obchody „Dnia Archiwisty” (30 września) zostały zorganizowane w dniu 29 września. W tym dniu Archiwum Państwowe w Lublinie zorganizowało spotkanie dla archiwistów zakładowych z właściwości terytorialnej archiwum czyli z obszaru Lubelszczyzny.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza, w formie spotkania/konferencji odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie głos zabrali specjaliści z zakresu działalności archiwalnej, prowadzenia archiwum zakładowego czy też konserwacji akt. Całość spotkania poprowadziła Agnieszka Konstankiewicz – zastępca Dyrektora APL. Mowy inauguracyjne wygłosili Krzysztof Kołodziejczyk – Dyrektor APL, Adam Palonka – Dyrektor Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, prof. Piotr Bednarz z UMCS oraz prof. Marek Konstankiewicz – prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Konferencję zapoczątkował referat prof. Dariusza Magiera pt. „Ja, archiwista. Tożsamość kustoszów archiwalnych”. Następnie swoje referaty wygłosiły Anna Jadeszko z KAS w Lublinie („Dobre praktyki w zawodzie archiwisty”) oraz Katarzyna Łukomska z MOSiR Kraśnik („Jak z bałaganu zrobić porządek”). W dalszej części, Małgorzata Gnatowicz z Urzędu Gminy w Piszczacu odpowiedziała o postępowaniu w przypadku zalania archiwum zakładowego na przykładzie takiej sytuacji z urzędu gminy, w którym pracuje. Następnie Paulina Opoka i Paula Anioł z Aresztu Śledczego w Lublinie zaprezentowały specyfikę i aktualne problemy archiwów zakładowych w zakładach penitencjarnych. Na zakończenie części konferencyjnej wystąpił Michał Zawada z APL, który omówił zagadnienia związane z zabezpieczaniem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

Po zakończeniu części konferencyjnej, rozpoczęła się część druga, która odbywała się w budynku lubelskiego archiwum, do którego przybyli archiwiści zakładowi, chcący skorzystać z tematycznych punktów konsultacyjnych, w których mogli przedyskutować frapujące ich kwestie oraz otrzymać fachowe porady. W międzyczasie mogli skorzystać również z możliwości obejrzenia wnętrz archiwum, jego pracowni oraz pomieszczeń a także obejrzenia ekspozycji, umieszczonych na dziedzińcu, w podcieniach i galerii wystawowej. Frekwencja dopisała, gdyż w pierwszej części brało udział przeszło 300 osób. Duża część z nich postanowiła również odwiedzić Archiwum Państwowe. Obchody można zatem uznać za bardzo owocne. Na zakończenie warto dodać, że Dzień Archiwisty to rzadka okazja by docenić trud nie tylko archiwistów państwowych ale również i tych prowadzących archiwa zakładowe wielu ważnych dla życia publicznego instytucji.

-->