Studia Archiwalne, tom IX, 2022

Szanowni Państwo. Informujemy, że IX tom ,,Studiów Archiwalnych” został opublikowany w wersji elektronicznej na stronie czasopisma.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony https://www.ejournals.eu/Studia-Archiwalne/, gdzie został opublikowany IX tom ,,Studiów Archiwalnych”, czasopisma wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie. W najnowszym tomie znalazły się m. in. artykuły poświęcone dyplomatyce wielkopolskiej (Marcin Pytel), ewangelickim aktom metrykalnym (Renata Lesiakowska), archiwistom KUL z okresu międzywojennego (Grzegorz Misiura) oraz zagadnienia z dziedziny RODO w działalności archiwalnej (Michał Zawada). Szczególną uwagę zwracamy na artykuł zmarłego we wrześniu 2022 r. Józefa Kusa, prezentujący funkcjonowanie niemieckiego, wojskowego cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie. W artykule omówione zostały dodatkowo, nieznane dotąd zagadnienia procedury uroczystości pochówków żołnierzy niemieckich, którzy zginęli podczas działań zbrojnych. Tom uzupełniają edycje źródłowe, recenzje najnowszych publikacji, sprawozdanie z uroczystości 70-lecia chełmskiego Oddziału APL oraz wspomnienie pośmiertne Józefa Kusa, wieloletniego pracownika naszego archiwum.

Zapraszamy do lektury.

-->