„Studia Archiwalne” na liście czasopism punktowanych

Z nieukrywaną radością śpieszymy poinformować, że nasze czasopismo „Studia Archiwalne” znalazło się na liście czasopism punktowanych.

Czasopismo otrzymało 20 pkt ale na tym nie poprzestajemy i dalej będziemy starać się aby w przyszłości zdobyło ono jeszcze więcej punktów. Jednocześnie zachęcamy do publikowania w „Studiach Archiwalnych”. Obecnie zbieramy materiały do jubileuszowego tomu X. Przyjmujemy artykuły naukowe, edycje materiałów źródłowych,  recenzje, sprawozdania oraz inne materiały związane z historią Lubelszczyzny i archiwistyką. Na materiały czekamy do 29 września 2023 r. Teksty można zgłaszać poprzez panel na stronie internetowej czasopisma:
www.ejournals.eu/Studia-Archiwalne, lub na adres: studiaarchiwalne@lublin.ap.gov.pl 
Instrukcja wydawnicza oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie periodyku.
Serdecznie zapraszamy do publikacji!!

-->