20 kwietnia 2016 r., po raz drugi rozdano Skrzydła IT w Administracji. Uroczysta Gala odbyła się w Zakopanem podczas pierwszego dnia III Forum Kierowników IT w Administracji. Lubelskie Archiwum otrzymało nagrodę i statuetkę w kategorii „e-Kultura i e-Edukacja”.

Skrzydła IT w Administracji to nagrody dla instytucji wznoszących e-administrację na wyższy poziom!

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy już po raz drugi rozdać Skrzydła IT w Administracji – nagrody przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Tak, jak poprzednio otrzymały je projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Sądzę, że nasza nagroda stanowi doskonałe wyróżnienie dla instytucji, które ułatwiają dostęp do e-usług publicznych i poprawiają jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami – powiedział Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”, organizatora nagrody.

Patronat honorowy nad II edycją Skrzydeł IT w Administracji objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

W tegorocznej edycji Skrzydeł IT w Administracji o nagrodę ubiegać się mogły projekty wdrożone pomiędzy 1 lutego 2014 r. a 31 stycznia 2016 r. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 200 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli tacy eksperci, jak:

    Marek Bigosiński – pracownik Politechniki Poznańskiej. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRziST, kieruje projektami informatycznymi z obszaru e-administracji i budowy społeczeństwa informacyjnego.

    Mariusz Bogucki – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

    Sebastian Christow – dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju

    Jan Maciej Czajkowski – samorządowiec, były prezydent Zgierza

    Dariusz Jędryczek – dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

    Xawery Konarski – adwokat, starszy wspólnik w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

    Sylwia Kotecka – kierownik II Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

    Tomasz Kulisiewicz – obserwator rynku komunikacji elektronicznej, ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem

    Jacek Orłowski – redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”

    Mariusz Madejczyk – pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do spraw informatyzacji

    Beata Wanic – zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Kategoria I: e-Administracja

Nagrodę otrzymał: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

za projekt: System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kategoria II: e-Kultura i e-Edukacja

Nagrodę otrzymało: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE

za projekt: LUBELSKIE ARCHIWUM CYFROWE

Kategoria III: e-Usługi dla obywatela

Nagrodę otrzymała: Gmina Olsztyn

za projekt: e-deklaracje i Elektroniczne Płatności Olsztyna

Kategoria IV: Oprogramowanie do obsługi urzędu

Nagrodę otrzymał: Urząd Miasta Częstochowy

za projekt: Elektroniczny Generator

Kategoria V: Narzędzia do komunikacji z obywatelami

Nagrodę otrzymał: Urząd Miejski w Gdańsku

za projekt: Otwarty Gdańsk

Portal Lubelskie Archiwum Cyfrowe (lac.lublin.pl) jest projektem Archiwum Państwowego w Lublinie, który swoją premierę miał pod koniec listopada 2015 roku. Jego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych dotyczących Lublina, a w dalszej kolejności także z terenu Lubelszczyzny, pochodzących wyłącznie z zasobu lubelskiego Archiwum. Wraz ze skanami prezentowane są opisy archiwalne, a w niektórych przypadkach także dodatkowe informacje, transkrypcje i tłumaczenia. Założeniem portalu jest pełna dostępność i otwartość – żeby z niego skorzystać wystarczy posiadać dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne oraz nie wymaga logowania, w związku z czym nie są gromadzone ani przetwarzane dane osobowe osób odwiedzających.

Portal udostępnia różne rodzaje materiałów archiwalnych – aktowe, kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne, ikonograficzne i inne. Zdecydowana większość tych materiałów jest już lub będzie udostępniana w repozytorium szukajwarchiwach.pl, ale jego lubelskie zasoby będą także dostępne z pozycji Portalu. Pozostałe rodzaje materiałów w formie tematycznych lub gatunkowych kolekcji będą w pierwszym rzędzie udostępniane w Lubelskim Archiwum Cyfrowym.

Strona powstała przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.