20 czerwca 2013 r. radzyński Oddział APL na specjalnej konferencji popularno-naukowej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej pokazał trzy prezentacje spięte wspólnym tytułem „Radzyń międzywojenny – miasto polskie i żydowskie”. Prezentacja odbyła się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

 

Celem prezentacji archiwalnej było przybliżenie obrazu miasta i jego mieszkańców, z których w okresie międzywojennym około 60% stanowiła ludność żydowska. Miasto nie było zatem jednorodne, dzieliło się na dwa odrębne światy, które w zasadzie się nie przenikały.

 

Wyżej podpisany zaprezentował archiwalną, dostępną w Internecie bazę danych Rejestr mieszkańców Radzynia 1931-1939. Zaprezentował sposób posługiwania się bazą i wytłumaczył, w jaki sposób uzyskać więcej informacji odwiedzając pracownię naukową archiwum państwowego.

 

Dr Joanna Kowalik łącząc wykład z prezentacją multimedialną ukazała nam międzywojenny Radzyń jako miasto polskie. Uczniowie mieli możliwość poznać wiele zagadnień z tamtego okresu. Z kolei, gość przybyły na zaproszenie Archiwum Państwowego, Alicja Gontarek, opowiadała o żydowskim Radzyniu, o tym jak sami siebie postrzegali radzyńscy Żydzi, jak widzieli miasto, jaki był ich dzień codzienny. W swojej prezentacji skupiła się na fenomenie radzyńskiej dynastii chasydzkiej Lejnerów.

 

Spotkanie zaowocowało dużą frekwencją młodzieży i nie tylko – wśród gości znaleźli się również przedstawiciele dyrekcji szkoły, nauczyciele, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele lokalnej prasy. Prezentacja archiwalna stała się okazją do przeprowadzenia żywej lekcji historii, która przynosi dziś najlepsze efekty.