Archiwum Państwowe w Lublinie powiększyło swój wydawniczy dorobek o  nową książkę pt. Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku. Album fotografii.  Jej autorami są Piotr Dymmel  i Tomasz Rodziewicz pracownicy lubelskiego archiwum.

Wydawnictwo ma charakter albumowy, zawiera  100  czarno-białych zdjęć  wykonanych po niemieckim nalocie na Lublin 9 IX 1939 r. Fotografie, przedstawiające skutki bombardowania miasta,  zostały wykonane przez znanego lubelskiego fotografa Ludwika Hartwiga. Edycji zdjęć towarzyszy obszerny wstęp, w którym  zostały omówione m.in. zbiory fotografii przedstawiających zniszczenia Lublina po nalotach w 1939 r., ich autorstwo  i historyczne znaczenie.

Publikacja jest edycją albumu przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Został on wykonany na potrzeby władz Lublina jeszcze w czasie II wojny światowej lub zaraz po jej zakończeniu. Zawiera najpełniejszy materiał fotograficzny dotyczący zniszczeń miasta w czasie niemieckich nalotów. Dotychczas tylko część zdjęć była publikowana, po raz pierwszy album ukazuje się w całości i w opracowaniu naukowym. Publikacja ukazała się w serii Ikonoteka Lubelska wydawanej przez lubelskie archiwum. Została dofinansowana ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku. Album fotografii. Opracowali Piotr Dymmel i Tomasz Rodziewicz, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2012 ss. 168 (Ikonoteka Lubelska t. 2).