Publikacja na 100-lecie Archiwum Państwowego w Lublinie

W 100-lecie istnienia Archiwum Państwowego w Lublinie oraz z okazji 100. rocznicy działalności archiwów w Polsce powstała publikacja o historii lubelskiego Archiwum.

Kończące się obchody jubileuszu działalności Archiwum Państwowego w Lublinie stały się okazją do przygotowania publikacji poświęconej dziejom instytucji. Autorem książki Szkice na stulecie Archiwum Państwowego w Lublinie jest Józef Kus, były pracownik i Dyrektor Archiwum. Publikacja powstała jako jeden z punktów projektu ,,Archiwum Państwowe w Lublinie w stulecie sieci archiwalnej w Polsce”.

Wprawdzie tytuł książki sugeruje, że w jej treści znajdziemy odniesienie do dziejów Archiwum w ostatnich 100 latach, to uwzględniono w niej również działalność Archiwum Akt Dawnych w Lublinie w latach 1827-1887, jako poprzednika współczesnej placówki, który stworzył podwaliny pod tradycje archiwalne XX-wiecznego Lublina. Na zasadniczą część publikacji składają się krótkie, kilkustronicowe szkice, w których autor omawia wybrane fragmenty z dziejów APL dotyczące kolejnych etapów działalności zamkniętych cezurą 1989 r., przypomina, ale także wspomina zasłużonych dla Archiwum pracowników oraz omawia najcenniejsze zespoły i archiwalia lubelskiego Archiwum. Treść szkiców dopełniają ilustracje i fotografie pochodzące z zasobu APL oraz ze zbiorów własnych autora książki.

Publikację sfinansowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie.

J. Kus, Szkice na stulecie Archiwum Państwowego w Lublinie, Lublin 2019, ss. 129, ISBN 978-83-945713-7-5.

 

Załączniki

-->