Szanowni Państwo. Z satysfakcją informujemy, że powstała strona internetowa czasopisma ,,Studia Archiwalne”, wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

Strona powstała w związku ze staraniami Redakcji o parametryzację czasopisma (przyznanie punktów), która umożliwi podnoszenie jakości naukowej ,,Studiów Archiwalnych” oraz będzie dla autorów zachętą do publikowania w nich swoich artykułów. Jakość tych ostatnich ma wpływ na ocenę wartości ,,Studiów”, której dokonują specjalnie do tego powołane gremia naukowe. Jest to proces rozciągnięty w czasie, ale pozytywna ocena ewaluacji czasopisma skutkuje podniesieniem liczby przyznanych mu punktów.

Strona ,,Studiów Archiwalnych” (https://www.ejournals.eu/Studia-Archiwalne/) została założona na Portalu Czasopism Naukowych, prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński. Zawiera zakładki i funkcjonalności charakterystyczne dla tego typu stron, w których ujęto standardowe informacje niezbędne przy parametryzacji czasopisma. W części informacyjnej są to m.in. dane adresowe ,,Studiów”, dane osób wchodzących w skład Komitetu Naukowego i Redakcji, misja i cele czasopisma, zasady publikowania artykułów, zasady etyki publikacji. Osobną część stanowi panel redakcyjny, który jest platformą wymiany korespondencji pomiędzy Redakcją, autorami i recenzentami, a także miejscem przekazywania tekstów do druku i recenzji. Ponadto na stronie znajdziecie Państwo pięć z ośmiu tomów ,,Studiów Archiwalnych” w formacie pdf, przy czym docelowo zakładamy zamieszczenie wszystkich do tej pory opublikowanych w tradycyjnej formie.

Obecność ,,Studiów Archiwalnych” w Internecie to przede wszystkim doskonała szansa na to, że czasopismo zostanie zauważone i dotrze do większego grona odbiorców. To również liczne korzyści dla autorów artykułów, polegające na jasnych zasadach publikowania w czasopiśmie i szybkim przepływie tekstów oraz wymianie informacji z Redakcją, zgodnymi z obowiązującymi obecnie standardami. Z kolei czytelnikowi ,,Studiów Archiwalnych” oferujemy tzw. ,,otwarty dostęp” do opublikowanych artykułów i możliwość korzystania z nich na zasadach przestrzegania praw autorskich.

Dodajmy do tego, że ,,Studia Archiwalne” mają także nowy adres e-mail: studiaarchiwalne@lublin.ap.gov.pl, służący do korespondencji między osobami zainteresowanymi i Redakcją.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową ,,Studiów Archiwalnych”.