Szanowni Państwo. Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja, która odbędzie się w Lublinie w dn. 2-3 grudnia 2021 r.

Konferencja, ze względu na pandemię, odbędzie się w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Zgłoszenia do udziału prosimy przesyłać do dn. 30 listopada b.r., na adres: promocja@lublin.ap.gov.pl Po wysłaniu e-mailowego zgłoszenia otrzymacie Państwo informację zwrotną z linkiem do spotkania. Obrady rozpoczniemy 2 grudnia o godz. 10.00, a 3 grudnia o 9.00.

Zapraszamy do udziału w konferencji (program w załączniku), mając nadzieję, że będzie ona interesującym spotkaniem angażującym referentów i uczestników w dyskusję nad dziedzictwem archiwalnym Lublina i Lubelszczyzny.

 

 

Organizatorem spotkania jest Archiwum Państwowe w Lublinie

Patronat Honorowy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 

Patroni medialni

 

Załączniki