Archiwum Państwowe udostępniło 30 września br. w serwisie „Szukaj w Archiwach” kolejną partię skanów własnych materiałów archiwalnych. Zawiera ona 23164 skany z oryginałów.

Wśród zamieszczonych nowych i uzupełnionych zespołów można znaleźć akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich w Kraśniku (uzupełnienie), Rybitwach filia w Prawnie, Syrnikach, Wereszczynie, Wielączy, Wielączy filia w Nieliszu, Wilkowie, Włostowicach, Wohyniu, Wożuczynie, Wysokim, Zamościu, Żabiance, Żółkiewce, Żyrzynie, Kornicy, Opolu i Konstantynowie. Całość udostępnionych archiwaliów została wykonana w ramach projektu „Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Kultura+.

Zobacz aktualny wykaz zespołów i jednostek z zasobu Archiwum udostępnionych na szukajwarchiwach.pl