Wystawa „Polska emigracja we Francji 1939-1989 z Archiwum Stanisława Łuckiego”

Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na wystawę plenerową zatytułowaną  „Polska emigracja we Francji 1939-1989 z Archiwum Stanisława Łuckiego”. Wystawa prezentować będzie niezwykle interesującą dokumentację opisującą półwiecze działalności polskiej emigracji we Francji. Ekspozycja została przygotowana przez Archiwum Akt Nowych w oparciu o zbiory Stanisława Łuckiego, uczestnika drugiej wojny światowej i działacza emigracyjnego mieszkającego we Francji.

Stanisław Łucki urodził się 3 maja 1917 r. w Kutach (Polska). Studiował prawo we Lwowie, gdzie zaangażował się w działalność Stronnictwa Narodowego. Walczył pod Narwikiem w 1940 r. i w ruchu oporu we Francji. W latach 1942-1944 uczestniczył w tworzeniu polskiej sieci wywiadowczej „F-2” w Londynie i Paryżu. W 1945 r. ukończył studia prawnicze w Oksfordzie. Aktywnie działał w życiu polonijnym we Francji, rozwijał emigracyjne koła Stronnictwa Narodowego. Kawaler orderów francuskich i polskich. Zmarł 28 stycznia 2013 r. we Francji.

Pozostawiony przez Stanisława Łuckiego zbiór przechowywany w Archiwum Akt Nowych w Warszawie składa się obecnie z 352 jednostek archiwalnych obejmujących 6,30 metrów bieżących akt. Zwierają one dokumenty, korespondencję, prasę i fotografie, z których na szczególną uwagę zasługują materiały archiwalne Sieci Wywiadowczej „F2” oraz dokumenty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dużą grupę archiwaliów stanowią dokumenty polskich instytucji oraz organizacji emigracyjnych z lat 40 i 50-tych tj. Tymczasowa Rada Zjednoczenia Narodowego, Stronnictwo Narodowe we Francji i w Stanach Zjednoczonych, Polski Skarb Narodowy we Francji, Przedstawicielstwo Rady Politycznej we Francji, Komisja Łączności z Krajem, 1942-1944, 1949-1956, Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego, Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Francji.

Otwarcie wystawy: 8 maja 2014 o godz. 11.00. na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie.

Spotkanie z dr Anną Łucką – żoną Stanisława Łuckiego i dr. Tadeuszem Krawczakiem – Dyrektorem Archiwum Akt Nowych: godz. 11.45, sala konferencyjna.

-->