Archiwum Państwowe w Lublinie dołączyło do międzynarodowego konsorcjum ICARUS (International Centre for Archival Research) i oficjalnie zostało włączone do projektu Monasterium.net. Projekt ten, zarządzany przez międzynarodowe konsorcjum ICARUS z siedzibą w Wiedniu, zrzesza obecnie ponad 120 archiwów i instytucji naukowych w 23 krajów Europy i z Kanady. Głównym celem jego działalności jest stworzenie wirtualnego archiwum dla kopii źródeł historycznych z okresu średniowiecza z terenu Europy oraz nieodpłatne ich udostępnianie on-line.

Czytaj dalej Archiwum w projekcie Monasterium.net

28 października br. zapraszamy wszystkich chętnych na zebranie naukowe. Będzie okazja wysłuchania ciekawego referatu pt. „Kierownictwo partyjne wobec wyborów w 1989 r. w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie”, a także relacji z XIX Powszechnego Zjazdu Historyków w Szczecinie oraz z konferencji metodycznej nt. uproszczonego opracowania w praktyce archiwalnej. Prelegentami zebrania będzie dyrektor i pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie.

Czytaj dalej Zebranie naukowe – 28 października 2014 r.

Dorobek wydawniczy Archiwum Państwowego w Lublinie powiększył się niedawno o kolejną publikację, której celem jest prezentacja zespołu archiwalnego związanego z rodem Brezów, przechowywanego we własnym zasobie. Pewna wyjątkowość tego zespołu akt wynika z ciekawych losów przedstawicieli tego rodu, głównie zamieszkałych na terenie Wołynia od XVIII do XX w., silnie związanych z członkami z Wielkopolski, Galicji i Lubelszczyzny.

Czytaj dalej Brezowie. Dzieje rodu i spuścizn aktowych. Inwentarz zespołu akt Archiwum Brezów z Siekierzyniec 1555-1945

Zapraszamy 16 października 2014 r. o godz. 12.00 na dziedziniec Archiwum Państwowego w Lublinie na otwarcie wystawy „Na ulicach i murach. Afisze i plakaty z okresu II wojny światowej”. Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane plakaty i afisze z okresu okupacji hitlerowskiej – te same, które pojawiały się na ulicach i murach domów w tamtym czasie, podzielone w moduły tematyczne imitujące słupy ogłoszeniowe.

Czytaj dalej Wystawa „Na ulicach i murach. Afisze i plakaty z okresu II wojny światowej” 16 października 2014 r.