Międzynarodowy Dzień Archiwów w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku serdecznie zaprasza w piątek 7 czerwca do swojej siedziby przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Kraśniku do udziału w spotkaniach zorganizowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów.

 

Program:

9:00-18:00 – Poznaj swojego przodka – warsztaty genealogiczne

9:00-12:30 – Jak dawniej maile pisano – dawne techniki pisarskie dla najmłodszych

13:00 – Archiwum na wesoło – otwarcie wystawy prac Józefa Kusa (Archiwum Państwowe w Lublinie)

18:00 – Dwa oblicza Porytowego Wzgórza:

– projekcja filmu z archiwum IPN W cieniu Porytowego Wzgórza;

– komentarz historyczny

– dyskusja

 

Impreza towarzysząca:

9:00-18:00Harcerstwo w Kraśniku wczoraj i dziś – wystawa plenerowa (organizator: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej).

-->