Konferencja ,,Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja” – ogłoszenie

Szanowni Państwo! Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że termin zgłaszania propozycji referatów na konferencje naukową Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja został wydłużony do 15 października 2021 r.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia b.r. w Lublinie. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na dołączonym do informacji formularzu. Więcej szczegółów dotyczących konferencji znajdziecie Państwo w piśmie przewodnim i na stronie APL.

Organizatorzy:

dr Piotr Dymmel -Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie;

dr Robert Jop – Sekretarz Konferencji.

Archiwum Państwowe w Lublinie planuje druk materiałów pokonferencyjnych w 2022 r.

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

Załączniki

-->