20 maja 2022 r. Oddział w Chełmie Archiwum Państwowego w Lublinie świętował swój Jubileusz w sieci archiwalnej pod hasłem „70 lat Archiwum w Chełmie”.

Głównym punktem obchodów Jubileuszu była uroczysta gala z wystąpieniami zaproszonych gości, wśród których znaleźli się parlamentarzyści i ich przedstawiciele, archiwiści chełmscy, lubelscy, zamojscy, reprezentanci chełmskich władz oraz instytucji kultury, bibliotekarze, nauczyciele, regionaliści, muzealnicy. Wystąpienia dotyczyły miejsca archiwów we współczesnym świecie oraz ich przyszłości, którą wyznacza Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030. Dalsze prezentacje poświęcono działalności chełmskiego oddziału przedstawionej w liczbach, jako pewnego rodzaju podsumowaniu zrealizowanych zadań oraz w dokumentach. Tę część spotkania zakończyło wystąpienie poświęcone roli chełmskiego dziedzictwa archiwalnego oraz jego postrzeganiu w lokalnej społeczności. Jubileusz uświetnił recital Jarosława Buczka, chełmskiego barda, laureata konkursów i spotkań z poezją śpiewaną oraz poezją autorską. Na zakończenie obchodów Jubileuszu uczestnicy zwiedzili Chełmskie Podziemia Kredowe. Dokumentację fotograficzną wydarzenia wykonał Paweł Klajnert.

Obchodom towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych „Chełmskie Archiwum Naj…. 1952-2022”, której autorem jest Żaneta Wasyjczuk, starszy archiwista Oddziału. Wystawa prezentuje różnorodne, a zarazem najbardziej interesujące materiały archiwalne zgromadzone na przestrzeni lat w chełmskim zasobie archiwalnym. Wystawa podzielona jest na trzy bloki tematyczne: najstarsze, najczęściej poszukiwane oraz najciekawsze. Wystawę można obejrzeć do 27 maja 2022 r. w Galerii NOVA Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40. Od 30 maja 2022 r. wystawa będzie dostępna w siedzibie Oddziału w Chełmie. Ekspozycja dostępna jest również w formie wirtualnej na stronie głównej Archiwum Państwowego w Lublinie pod adresem: https://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/galerie-online/chelmskie-archiwum-naj-1952-2022/

Katarzyna Ślusarska