W dniu 24 września br. w Archiwum Państwowym w Lublinie odbyła się inauguracja ogólnopolskiego projektu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych – Archiwa Rodzinne Niepodległej.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia i program projektu, przygotowane przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Przedstawiła je Agnieszka Konstankiewicz, koordynatorka projektu w lubelskim Archiwum. Jako główni prelegenci wystąpili: Pan Marcin Zamoyski i Pan Dariusz Wolanin. Pierwszy z nich, syn ostatniego ordynata zamojskiego Jana Tomasza Zamoyskiego, znany samorządowiec, wojewoda zamojski i prezydent miasta Zamość, wygłosił referat pt. Archiwum, którego już nie ma… Pan Dariusz Wolanin, członek Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego i działacz doskonale znany w środowisku lubelskich genealogów, przedstawił nam swoje niezwykle ciekawe doświadczenia i przemyślenia wynikające z poszukiwań przodków. Na zakończenie spotkania inauguracyjnego dr Piotr Dymmel, Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie wręczył dyplomy jego darczyńcom: Pani Barbarze Andrzejewskiej i Panu Piotrowi Glądale oraz prelegentom i pozostałym archiwistom rodzinnym, którzy udostępnili w celu ekspozycji swoje domowe archiwa.

Spotkaniu inauguracyjnemu towarzyszyła wystawa Archiwa Rodzinne (2014 r.) oraz prezentacja archiwaliów pochodzących ze zbiorów rodzinnych Państwa Barbary Andrzejewskiej, Ewy Bajkowskiej, Tomasza Kalinowskiego, Piotra Glądały, Dariusza Wolanina, Elżbiety i Piotra Trubiłowiczów oraz Marcina Zamoyskiego.

Wystawa rodzinnych archiwaliów będzie dostępna dla zwiedzających w Sali wystawienniczej Archiwum Państwowego w Lublinie (ul. Jezuicka 13) od 25 do 27 września w godzinach 9.00-15.00 i 30 września br. od 11.30 do 17.40.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzania ekspozycji a uczestnikom spotkania inauguracyjnego serdecznie dziękujemy.

Fot. wykonała Alicja Gebert.