Zbiory online

3,5 mln skanów materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępnych jest bezpłatnie na stronie www.szukajwarchiwach.pl!

Uwaga! Poniższa lista jest wykazem zespołów zeskanowanych w całości oraz częściowo. Wybierz kategorię z listy poniżej lub z rozwijanego menu

Akta miasta Lublina i innych miast

Akta cechów, organizacji i związków rzemieślniczych

Księgi sądów i urzędów stanowych

Akta instytucji wyznaniowych

Akta USC wyznania rzymskokatolickiego

Akta USC wyznania greckokatolickiego

Akta USC wyznania prawosławnego

Akta USC wyznania mojżeszowego

Akta USC innych wyznań

Akta urzędów administracji ogólnej i samorządu

Rady żydowskie

Akta organizacji konspiracyjnych

36, Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Chełmie

37, Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Kraśniku

38, Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Radzyniu Podlaskim

 

JAK KORZYSTAĆ Z SZUKAJWARCHIWACH.PL

Uwaga. Z prezentacji online wyłączone zostały materiały mogące naruszać dobra osobiste i inne interesy prawnie chronione.