Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2015 r. zmarła w wieku 54 lat po długiej chorobie Wiesława Szymańska, długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie.

Wiesława Szymańska urodziła się 15 listopada 1960 r. w Rynie. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Mrągowie. W 2003 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja.

W zasadzie całe swoje życie zawodowe związała z lubelskim Archiwum, w którym pracowała od sierpnia 1983 do grudnia 2014 roku. Wykonywała głównie zadania z zakresu profilaktyki konserwatorskiej i udostępniania materiałów archiwalnych. Od 2009 roku pracowała w punkcie obsługi klienta.

Ceniła wartości rodzinne. Matka i babcia ukochanych wnuków. Miłośniczka wycieczek po Wileńszczyźnie, Kresach Wschodnich i wycieczek rowerowych po Lublinie i Lubelszczyźnie.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle oddana pracy, życzliwa i koleżeńska z dużym poczuciem estetyki i piękna.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 11 lutego 2015 r. o godz. 8.00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie.