28 października br. zapraszamy wszystkich chętnych na zebranie naukowe. Będzie okazja wysłuchania ciekawego referatu pt. „Kierownictwo partyjne wobec wyborów w 1989 r. w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie”, a także relacji z XIX Powszechnego Zjazdu Historyków w Szczecinie oraz z konferencji metodycznej nt. uproszczonego opracowania w praktyce archiwalnej. Prelegentami zebrania będzie dyrektor i pracownicy Archiwum Państwowego w Lublinie.

Program:

Wystąpienie mgr Ewy Bednarczyk nt. „Kierownictwo partyjne wobec wyborów w 1989 r. w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie”

Relacja z XIX Powszechnego Zjazdu Historyków w Szczecinie – dyr. Piotr Dymmel

Relacja z konferencji metodycznej „Zasady uproszczonego opracowania w praktyce archiwów państwowych” – mgr Jowita Piotrowicz