Plan zebrań naukowych na 2019 rok

Szanowni Państwo, jak co roku Archiwum Państwowe w Lublinie organizuje cykl zebrań naukowych poświęconych zagadnieniom z obszaru archiwistyki. Zebrania mają charakter otwarty, dlatego gorąco zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych ich tematyką. Na 2019 rok zaplanowaliśmy aż dziewięć spotkań dotyczących następującej problematyki:

  • Luty:

– Anna Chursan (APL, Oddział II), Prace w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie;

– dr Piotr Dymmel (Dyrektor APL), Wyjazd studyjny do archiwów w Amsterdamie, Arnhem i Tiel;

– Agnieszka Konstankiewicz (APL, Oddział II), Pobyt w Morawskim Ziemskim Archiwum w Brnie oraz Powiatowych Archiwach Państwowych w Brnie-Venkov z siedzibą w Rajhardzie i Pelhřimovie;

  • Marzec:

Maciej Bosko (APL, Oddział Radzyń Podlaski), Rekruci z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej w świetle akt Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej z lat 1919-1931;

  • Kwiecień:

Anna Jadeszko (APL, Oddział IV), Porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Dyrektorem APL w sprawie kontroli przedsiębiorców – przechowawców akt osobowych i płacowych. – cele, realizacja i efekty;

  • Maj:

Michał Zawada (APL, Oddział IV), Między oryginałem a odwzorowaniem cyfrowym. Słów kilka o digitalizacji i dobrej digitalizacji archiwaliów;

  • Czerwiec:

– Robert Jop (APL, SPN), Digitalizacja…i co dalej? Uwagi użytkownika zasobu;

– Zofia Jakóbczak (APL, Oddział II), Stage technique international d’archives (STIA), 25 marca-26 kwietnia 2019 r.;

  • Wrzesień:

Zofia Jakóbczak (APL, Oddział II), Pierwsze wyjście z mroku…,,rewolucja katalogowa” w bibliotekach archiwów państwowych;

  • Październik:

Ewelina Ćwiek (APL Oddział III), Problematyka archiwizowania fotografii w archiwach państwowych;

  • Listopad:

Aleksandra Pietraszek (APL, Oddział I), Archiwum i kancelaria Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie;

  • Grudzień:

Magdalena Czerwińska (APL, SPN), Propagandowa działalność biblioteki Komitetu Wojewódzkiego PZPR na Lubelszczyźnie w latach 1948-1952;

-->