Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury 8. tomu ,,Studiów Archiwalnych”, czasopisma wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

W najnowszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim teksty dotyczące okresu staropolskiego. W dziale Rozprawy i studia są to teksty poświęcone działalności Spytka Jarosławskiego, właściciela miasta Jarosławia w II połowie XV i na początku XVI w., (Józef Kus) oraz mnichom z zakonów bazylianów działających w XVIII w. w eparchii przemyskiej (Jurij Stecyk). Źródła z okresu staropolskiego stały się podstawą edycji w dziale Materiały i źródła. Robert Jop pisze o genealogii Noskowskich z Łęcznej, żyjących w XVII w., Bartosz Staręgowski o rejestrze popisowym chorągwi pospolitego ruszenia powiatu kaliskiego z 1651 r., a Henryk Gmiterek przygotował edycję siedemnasto i osiemnastowiecznych regestów akt metrykalnych parafii narolskiej. Artykuły z pierwszego działu uzupełniają rozważania Piotra Rachwała na temat powszechnego spisu ludności w Królestwie Polskim z 1897 r. a także teksty poświęcone nowym technologiom. Marzanna Kędzierska omawia rolę digitalizacji zasobów archiwalnych, zaś Piotr Zimny możliwości tworzenia i wykorzystania baz danych do badań nad mieszkańcami lubelskiego Podzamcza z XVII i XVIII w. 

W numerze znajdziecie Państwo także recenzje najnowszych publikacji autorstwa Joanny Kowalik-Bylickiej oraz s. Anny Karoliny Kołodziejczyk CSFB. Ponadto sprawozdania z najważniejszych wydarzeń, w których lubelskie Archiwum uczestniczyło, bądź było ich organizatorem. Dotyczą one digitalizacji archiwaliów pochodzących z Lubelszczyzny, przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (R. Jop), włączenia Listę Krajową UNESCO ,,Pamięć Świata” archiwaliów lubelskich (Piotr Dymmel) oraz konferencji Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny. Ludzie, instytucje, dokumentacja, którą zorganizowało Archiwum Państwowe w Lublinie (Zofia Jakóbczak).

Tom 8. ,,Studiów Archiwalnych” będzie dostępny w sprzedaży w Archiwum Państwowym w Lublinie, ale przypominamy Państwu, że jego elektroniczna wersja dostępna jest także na stronie internetowej  czasopisma.

Zapraszamy do lektury.