W tym roku laureatem ZAPAŁEK ANDERSENA 2012, których gala wręczenia odbyła się w sobotę 31 marca, zostało między innymi Archiwum Państwowe w Lublinie. Jak czytamy w uzasadnieniu:

 

Za otwarcie swoich podwoi i przygarnięcie – bezwarunkowe – zgrai prymitywnych gwardzistów, dzielnych muszkieterów, dworu królewskiego, osób duchownych w purpurze, paryskich kur, dzieci i kurtyzan, i całego paryskiego motłochu, za wspólne śpiewanie przez panie portierki kolejnych numerów muzycznych, za całą okazaną – bezwarunkowo – pomoc podczas nocnych prób i przekształcenie pomieszczeń szacownej instytucji w garderoby, charakteryzatornie i „fryzjernie”.

 

Dziękujemy!