Zakończenie pracy zawodowej pani Barbary Dymitrzak

W dniu 23 VII 2021 r. odbyła się uroczystość związana z odejściem Pani Barbary Dymitrzak na emeryturę.

Pani Basia od 1985 r. pracowała  jako  bibliotekarka Archiwum Państwowego w Lublinie. W czasie uroczystości oficjalną mowę wygłosił dyrektor APL dr Piotr Dymmel, który podziękował Pani Basi za wieloletnią współpracę oraz przypomniał jej najważniejsze dokonania. Wśród nich znalazło się m.in. uporządkowanie księgozbioru, założenie rzeczowego katalogu kartkowego, a następnie jego retrokonwersję w systemie MAK i KOHA oraz rozpoczęcie prac nad wydaniem katalogu starodruków, który obecnie znajduje się na ostatnich etapach procesu wydawniczego. Następnie dyrektor APL wręczył Pani Basi oprawione, odręczne podziękowanie z opisem wszystkich najistotniejszych działań wykonanych w trakcie pracy w archiwum. Życzenia oraz prezenty przyszłej emerytce wręczyła również kierownik Oddziału II Agnieszka Konstankiewicz. Swoją koleżankę z pracy pożegnali także pozostali pracownicy APL. Na zakończenie uroczystości, na dziedzińcu archiwum zostało zrobione wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

 

-->