XIV Lubelski Festiwal Nauki w Archiwum Państwowym w Lublinie

Archiwum zaprasza do udziału w wydarzeniach zorganizowanych w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki – cyklicznej imprezy mającej na celu upowszechnianie nauki. W bieżącym roku w dniach 25-29 września proponujemy udział w następujących projektach przygotowanych zgodnie z hasłem tegorocznego Festiwalu „Nauka – między tradycją a współczesnością”.

Prezentowany projekt pt. “Znani Polacy w dokumencie archiwalnym” ma postać galerii internetowej. Zostaną w niej przedstawione materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie dotyczące znanych Polaków, których życie było w mniej lub bardziej trwale związane z Lublinem lub Lubelszczyzną. Wśród prezentowanych osób znajdą się ludzie ze świata nauki, literatury i kultury, działacze polityczni i społeczni oraz ci wszyscy, którzy swoją wiedzą i postawą zapisali się w dziejach Polski, a tym samym Lublina i regionu. Prezentowane archiwalia będą dotyczyć m.in.: Sebastiana Klonowica, Władysława Czachórskiego, Józefa Pankiewicz, Tadeusza Kościuszki, Henryka Wieniawskiego, ks. Piotra Ściegi ennego, ks. Stanisława Brzóski, ks. Stefana Wyszyńskiego, Józefa Czechowicza, Bolesława Prusa, Bolesława Leśmiana, Juliana Ochorowicza. Prezentowane archiwalia zilustrują ich życie osobiste, działalność naukową, zawodową i publiczną. W związku z przypadającą w tym roku 200-tną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki i ustanowieniem przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, przypominana zostanie także jego sylweta oraz jego związki z Lubelszczyzną. Formuła projektu skierowana jest do szerokiego kręgu użytkowników: młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, dziennikarzy, regionalistów itd.

Data: 26.09., godz. 11:00; 27.09., godz. 11:00 i 16:00

Autor: Agnieszka Konstankiewicz

 Wykorzystanie materiałów archiwalnych w pracy nauczyciela

  warsztaty dla nauczycieli

Prezentowany projekt pt. Wykorzystanie materiałów archiwalnych w pracy nauczyciela ma postać wykładu połączonego z pokazem archiwaliów i prezentacją multimedialną. Projekt ma pokazać słuchaczom czym są archiwa państwowe i co mogą zaoferować w pracy dydaktycznej czy też naukowej, na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Zaprezentowane zostaną wytypowane materiały archiwalne, dostępne w czytelni jak również udostępniane online poprzez portale i galerie internetowe, stanowiące doskonałe źródła do wykorzystania np. w nauczaniu historii kraju, małej Ojczyzny czy historii swojej rodziny. Zaprezentowane zostaną także ogólnopolskie bazy danych tworzone przez Archiwa Państwowe. Projek t ma na celu pokazanie nauczycielom z jednej strony możliwości zasobów archiwalnych tj. pokazanie Archiwów jako skarbnicy wiedzy o przeszłości a tym samym repozytoriów niezmierzonej ilości źródeł do nauczania. Z drugiej strony zwrócenie uwagi na praktyczną funkcję archiwów historycznych jako urzędów wiary publicznej. W dobie społeczeństwa informacyjnego dobrze jest kształcić świadomych obywateli. Warto więc wiedzieć czym są archiwa państwowe, co oraz kiedy przekazywane jest to ich zasobów zwłaszcza w przypadku akt stanu cywilnego, ksiąg notarialnych czy też ksiąg hipotecznych. Formuła projektu skierowana jest do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i kulturze, języka polskiego, plastyki.

Data: 28.09., godz. 16:00

Autor: Agnieszka Konstankiewicz

Moja “mała ojczyzna”. Co można znaleźć w Archiwum Państwowym w Lublinie o Twoim mieście i regionie?

Pojęcie ,,małej ojczyzny” jest ściśle związane z zainteresowaniem przeszłością miejscowości, w której się urodziliśmy lub w której mieszkamy. Potrzebę poznawania tej historii zaspokajamy najczęściej sięgając po książki naukowe lub popularno-naukowe, poświęcone dziejom regionu. Zdarza się jednak, że spragnieni wiedzy coraz bardziej szczegółowej sami sięgamy do źródeł, by odkrywać nieznane dotąd fakty z historii naszego miasta i najbliższej okolicy. Celem projektu jest zapoznanie uczestników spotkania z archiwaliami przydatnymi w badaniach nad historią lokalną, przechowywanymi w Archiwum Państwowym w Lublinie oraz omówienie podstawowych informacji, które się w nich znajdują.

Data: 27.09., godz. 9:00; 28.09., godz. 14:00

Autor: dr Robert Jop

 Jak dawniej pisano – historia pisma, narzędzi pisarskich i technik pisania

W dobie długopisów, cienkopisów, markerów i piór kulkowych pozwalających na pisanie w każdej pozycji przy dowolnym ułożeniu ręki zapominamy o tym, że w przeszłości pisano inaczej. Dawniej materiały i narzędzia pisarskie w większym stopniu, niż dzisiaj warunkowały pozycję piszącego, narzucając pewne ograniczenia. Celem projektu jest zapoznanie uczestników spotkania z historią pisma łacińskiego, z używanymi dawniej narzędziami pisarskimi i wynikającymi z ich zastosowania technikami pisania.

Data: 26.09., godz. 13:00; 29.09., godz. 10:00

Prowadzący: dr Robert Jop

 Rzeczywistość w kopii cyfrowej, czyli jak digitalizować archiwalia

Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom szeroko pojętego procesu digitalizacji, czyli tworzenia kopii cyfrowych różnego rodzaju starych dokumentów, zwanych potocznie archiwaliami. W trakcie wykładu poruszone zostaną kwestie przygotowania konserwatorskiego archiwaliów do digitalizacji, dobór sprzętu i parametrów technicznych dla uzyskania jak najlepszej jakości graficznej kopii cyfrowych, jak również nazewnictwo powstałych plików graficznych, konwersja formatu zapisu i przechowywanie kopii cyfrowych.

Data: 25.09., godz. 11:00; 26.09., godz. 16:00

Prowadzący: Michał Zawada

Więcej informacji o Lubelskim Festiwalu Nauki na stronie organizatora: festiwal.lublin.pl

-->