W związku z przypadającą w tym roku 25. rocznicą czerwcowych wyborów do Sejmu i Senatu zostały w Lublinie zaplanowane uroczystości pod hasłem „25 lat wolności. Lubelskie 1989-2014”.

Organizatorami obchodów są Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Komitet Obywatelski „Solidarność” Województwa Lubelskiego.  W bogatym programie znajduje się przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie wystawa pt. „Droga do wolności. Wybory 4 czerwca 1989”. Zostaną na niej pokazane archiwalia z zasobu lubelskiego Archiwum oraz zbiorów prywatnych Tomasza Rodziewicza, pracownika Archiwum.

Składają się na nie fotografie, dokumenty i druki ulotne, a wśród nich głównie plakaty i afisze wyborcze. Wystawa pokazuje sytuację społeczno-polityczną końca lat osiemdziesiątych XX w., manifestacje i obchody w czasie obrad Okrągłego Stołu, kampanię wyborczą oraz organizowane w związku z nią wiece i happeningi. Dzięki niej będzie można przypomnieć sobie lub poznać wydarzenia, osoby i sytuacje składające się na ten przełomowy moment w naszej najnowszej historii.

Wystawa będzie prezentowana w lubelskim Ratuszu od 4 do 20 czerwca br. Zapraszamy do jej obejrzenia.