Szanowni Państwo,
Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza do oglądania wystawy ,,Dekada Solidarności 1980-1989. Z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie”. Ekspozycja została zorganizowana z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Na 21 planszach wystawowych można zapoznać się z historią i działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność”, którego powstanie związane jest z wydarzeniami dziejącymi się w lipcu 1980 r. na Lubelszczyźnie i w sierpniu tegoż roku na Pomorzu. „Solidarność” połączyła rozproszone do tej pory ośrodki opozycyjne i stała się główną przeciwwagą dla wszechwładnej partii. Walka toczył się nie tylko na ulicach ale także w sferze kultury i ludzkiej świadomości. Do tego celu wykorzystywano szeroką gamę środków propagandowych w tym rysunek satyryczny, afisz, plakat czy ulotkę. Wzrost znaczenia „Solidarności” miało przyhamować wprowadzenie stanu wojennego. Zamiar się jednak nie sprawdził, bo opozycjoniści rozpoczęli działania w podziemiu, kolportując materiały prasowe i propagandowe poza głównym obiegiem. Stan wojenny ostatecznie zniesiono, ale problemy kraju socjalistycznego nie zniknęły. Pogłębiający się kryzys spowodował, że coraz bardziej zaczęła dojrzewać idea porozumienia. W 1989 r. przystąpiono do rozmów, które doprowadziły do pierwszych, częściowo wolnych wyborów a w konsekwencji do transformacji ustrojowej. „Solidarność” wreszcie mogła zatriumfować, a 10 lat które minęły od jej powstania stały się solidną dawką doświadczeń, z walki o wolność na wielu frontach.

Autorem wystawy oraz jej opracowania graficznego jest dr Bartosz Staręgowski. Wystawa dostępna jest w Internecie pod adresem: https://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/galerie-online/dekada-solidarnosci-z-zasobu-archiwum-panstwowego-w-lublinie/. Istnieje również możliwość obejrzenia jej w formie stacjonarnej, jednakże wymaga to uprzedniego zgłoszenia takiego faktu archiwum na adres: promocja@lublin.ap.gov.pl.