Wystawa ,,Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia Ludzie Dziedzictwo” w 80. rocznicę powstania AK

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na wystawę zatytułowaną “Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia Ludzie Dziedzictwo”, której otwarcie zaplanowane jest na 15 września 2022 r. o godz. 11.00 na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie.

W 2022 r. mija dokładnie 80 lat od założenia największej konspiracyjnej organizacji wojskowej na świecie. Armia Krajowa, bo to o niej mowa, powstała z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. W ramach Armii Krajowej funkcjonowało wiele komórek odpowiedzialnych za różnorodne zadania. Oprócz przeprowadzania akcji partyzanckich i działań operacyjnych, właściwe struktury odpowiadały za informację i propagandę, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zapewnianie bezpieczeństwa i porządku, eliminację wrogów i zdrajców, przeprowadzanie dywersji i sabotażu, łączność i komunikację, zapewnienie wyposażenia oraz wiele innych zadań, kluczowych dla funkcjonowania całej organizacji. Wystawa składa się z 20 plansz (1 tytułowa + 19 merytorycznych), na których zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące lubelskiej Armii Krajowej, w tym: powstanie Komendy Okręgu na Lubelszczyźnie oraz jej struktury organizacyjne, wyekwipowanie, szkolenia, organizację działań w terenie, sylwetki jej członków i dowódców, działania zbrojne przeciwko nieprzyjacielowi, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zwalczanie wroga zewnętrznego oraz upamiętnienie działań i ludzi związanych z Armią Krajową po wojnie i w czasach obecnych. Wykorzystano szerokie spektrum materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Lublinie, począwszy od maszynopisów i rękopisów, przez odręcznie rysowane szkice i mapy, plany, publikacje, broszury, pocztówki, plakaty, fotografie, na medalach i innych materiałach związanych z AK skończywszy. Autorem wystawy oraz jej opracowania graficznego jest dr Bartosz Staręgowski. Wystawę APL patronatem honorowym objęło Muzeum AK im. Emila Fieldorfa w Krakowie. Wystawa jest również elementem programu XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Ekspozycja zostanie również zaprezentowana w formie cyfrowej na stronie internetowej.

-->