Konkurs na plakat upamiętniający obchody 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej został rozstrzygnięty.

Jury konkursowe dopuściło do oceny wszystkie nadesłane prace. Plakaty zostały ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność z tematem konkursu, adekwatne wykorzystanie materiałów archiwalnych, źródeł historycznych i symboliki związanej z tematem konkursu, jasność przekazu, wartość artystyczna, oryginalność pracy. Z uwagi na to, że żaden z plakatów nie spełnił regulaminowych kryteriów w wystarczającym stopniu, Jury postanowiło o nieprzyznaniu nagród głównych. Najlepsza praca, autorstwa Laury Krzos, uczennicy klasy III Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, otrzymała wyróżnienie. Jury przyznało również nagrody dodatkowe dla Pauliny Capały z IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz Eryki Bochen z III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kraśniku.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za zainteresowanie!